Strona główna

Kontakt

Dział Współpracy i Rozwoju

Do zakresu działania Działu Współpracy i Rozwoju (DWiR) należy w szczególności współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, podmiotami gospodarczymi, ośrodkami samorządu regionalnego, jak również koordynowanie i obsługa merytoryczno-formalna porozumień i umów o współpracy z powyższymi jednostkami. Ponadto Dział wyszukuje informacje dotyczące możliwości ubiegania się Politechniki Opolskiej o zewnętrzne źródła finansowania.

KONTAKT:

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek 7, p. 10

email: dwir@po.opole.pl , WWW: www.dwir.po.opole.pl

tel. +48 77 449 8168 (biuro), +48 77 449 8169 (dyrektor)

 • mgr inż. Anna Czabak – dyrektor
 • mgr Katarzyna Czarnogrecka-Wiśniewska
 • mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec

 

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier (ABK) działa przede wszystkim z myślą o studentach oraz absolwentach Politechniki Opolskiej. Głównym zadaniem ABK jest pomoc w rozpoczęciu pracy zawodowej poprzez pośrednictwo z pracodawcami (praktyki, staże, oferty pracy). Ponadto ABK zajmuje się śledzeniem losów zawodowych absolwentów oraz trendów na rynku pracy. Dodatkowo prowadzony jest monitoring oczekiwań studentów wobec pracodawców i kariery zawodowej. ABK organizuje oraz koordynuje również cykl spotkań pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”.

KONTAKT:

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek 7, p.7

email: abk@po.opole.pl, WWW: www.abk.po.opole.pl

tel. +48 77 449 8170

 • mgr Tomasz Ciecierski
 • mgr Aleksandra Jasińska

 

Biuro Zarządzania Projektami

Główne zadania Biura Zarządzania Projektami (BZP) skupiają się na prowadzeniu bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój uczelni oraz na informacji, pomocy i doradztwie w zakresie przygotowania projektów składanych przez uczelnię w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dodatkowo do zakresu działalnościu Biura należy obsługa i koordynacja działań związanych z wyszukiwaniem możliwości oraz wnioskowaniem o zewnętrzne źródła finansowana badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, europejskich programów badawczych (programów ramowych) oraz innych instrumentów wsparcia.

KONTAKT:

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek 7, p. 9, 22 i 23

email: fundusze@po.opole.pl

WWW: www.fundusze.po.opole.pl

 

tel. +48 77 449 83 55, 77 449 88 67, 77 449 83 42

 • mgr Anna Szajer-Janiszewska - kierownik
 • mgr Anna Kluger
 • mgr Anna Stefanowska-Strzodka
 • mgr Małgorzata Wach

tel. +48 77 449 8173, 77 449 8069

 • mgr Anna Danielak
 • mgr Ewa Gala  
 • Dagmara Ilczyszyn
 • dr inż. Artur Olejnik
 • mgr Agnieszka Nawrocka