Strona główna

Konferencja pt. „Bio-based materials”

Politechnika Łódzka i Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Bio-based materials” organizowanej w ramach projektu H2020-INNOSUP-2015-1: SUPERBIO (SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy), którego Politechnika Łódzka i Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki są partnerami. Konferencja odbędzie się 5 października 2016 roku w Łodzi i stanowi punkt rozpoczynający IV Międzynarodowy Kongres Bioekonomii w Łodzi.

W załączeniu plan konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłaszanie udziału w konferencji odbywa się elektronicznie: http://www.h2020-superbio.eu/news-events/2016/10/5/superbio-workshop-bio-based-materials

Celem projektu SUPERBIO jest wszechstronne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru biogospodarki od pomysłu, poprzez jego walidacje, aż po pomoc w rozwoju innowacyjnych technologii. Partnerzy projektu gwarantują wsparcie w następujących obszarach: zwiększanie skali procesów oraz testowanie założeń koncepcyjnych projektów, analizy dostępności surowców, oceny cyklu życia produktu (LCA), analizy techniczno-ekonomicznej, badań rynkowych, przygotowania biznes planów, poszukiwania inwestorów, ochrony patentowej oraz IP.

W ramach projektu dofinansowanie uzyska co najmniej 30 MŚP. W projekcie mogą również uczestniczyć MŚP, którzy realizują zlecenia dużych podmiotów gospodarczych. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie MŚP wynosi 1 800 000 euro. MŚP działające w obszarze biogospodarki mogą ubiegać się o bon na innowacyjność o maksymalnej wartości 60 000 euro.

Więcej informacji o konferencji i projekcie SUPERBIO pod adresem: http://www.h2020-superbio.eu/news-events

 

Osoby do kontaktu w sprawie konferencji i projektu SUPERBIO:

dr hab. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej

tel. 42 6313149; email: beata.kolesinska@p.lodz.pl

mgr inż. Ewa Gromek, Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej

tel. 42 6313893; email: ewa.gromek@p.lodz.pl

mgr Karolina Zwierzchowska, Biuro Projektów Politechniki Łódzkiej

tel. 42 6312082; email: karolina.zwierzchowska@p.lodz.pl