Strona główna

Nabór kandydatów na ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie składanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w naborze kandydatów na ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie składanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Zgłoszeni przyjmowane są w terminie od 5 do 30 września 2016 roku.

Dodatkowe informacje o naborze i jego zasady znajdą Państwo w „Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.

Kandydaci na ekspertów powinni posiadać wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie, w której chcieliby oceniać projekty lub wykonywać inne ekspertyzy. Mogą specjalizować się w obszarze naukowo-technologicznym (charakter badawczo-rozwojowy projektu, stopień i zakres innowacyjności, zaplanowane prace B+R, zespół badawczy, itp.) bądź/oraz w obszarze gospodarczo-biznesowym (sposób zarządzania projektem, nowość rezultatów projektu, opłacalność wdrożenia, zapotrzebowanie rynkowe, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych). Ponadto poszukiwane są osoby z doświadczeniem w pracy w funduszu typu: private equity, venture capital, seed, pożyczkowy lub w roli tzw. anioła biznesu oraz w dziedzinie wycen, due dilligence, analizy ryzyk i analizy finansowej. Poszukiwani są też eksperci we wdrażaniu systemów informatycznych.

Od kandydatów na ekspertów w zakresie naukowo-technologicznym wymaga się:

  • co najmniej stopnia naukowego doktora,
  • co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat.

Więcej informacji na stronie NCBR

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z naborem, prosimy o kontakt z Działem Koordynacji i Współpracy z Ekspertami NCBR pod numerami telefonu 22 39 07 188 oraz 22 39 07 112 bądź pod adresem mailowym eksperci-poir@ncbr.gov.pl