Strona główna

Konkurs „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

konkurs2 268Trwa nabór wniosków w ramach III edycji Konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza. Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje, pomysły, realizowane projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; prototyp/wyrób gotowy. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 99 000,00 PLN. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa w terminie do 30 listopada 2016 roku.

Biorąc pod uwagę kontekst konkursu, niezmiernie istotny z punktu widzenia rozwoju technicznego Sił Zbrojnych RP, jak i potencjału polskiej myśli technicznej i przemysłu zbrojeniowego, zwracamy się tym samym z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie inicjatywy konkursu wśród jak najszerszego gremium odbiorców o otwartych na innowacyjne rozwiązania umysłach, tak, by współzawodnictwo na polu naukowym pozwoliło wyłonić najbardziej wartościowe nowatorskie rozwiązania, a przyznane nagrody stały się stosownym podziękowaniem za wkład ich autorów we wzrost potencjału operacyjnego i bezpieczeństwa żołnierza polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej I3TO