Strona główna

Staż na lato - oferta dla osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego w wieku 18-64 lat

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu "Innowacyjny transfer PLUS" dla naukowców i przedsiębiorców/pracowników firm

Z dniem 17 września 2014 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do programu staży w ramach projektu „Innowacyjny transfer PLUS”. Zakończenie rekrutacji planowane jest na 1 października 2014 r. - godz. 15:00.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji oraz dokumentów, które należy złożyć znajdują się na stronie interetowej projektu www.itransferplus.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Czytaj więcej...

Indywidualne spotkania informacyjne dot. projektu pn. "Innowacyjny Transfer PLUS"

logo ITPLUS

Zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne dot. projektu  pn. "Innowacyjny Transfer PLUS" (poddz. 8.2.1 PO KL) w dniach 11 - 16 września w godz. 9:00 - 14:00 na ul.Prószkowską 76 w Opolu, budynek nr 7, pokój nr 9.

Czytaj więcej...

II spotkanie spotkanie informacyjne dot. projektu pn. "Innowacyjny Transfer PLUS"

logo ITPLUS

Zapraszamy na II spotkanie informacyjne dot. projektu  pn. "Innowacyjny Transfer PLUS" (poddz. 8.2.1 PO KL) w dniu 10 września (środa) o godz. 11:00, które odbędzie się na Politechnice Opolskiej, ul.Prószkowska 76 w Opolu, budynek nr 7, pokój nr 18 (w przypadku dużej liczby zgłoszeń miejsce spotkania ulegnie zmianie).

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne dot.staży dla pracowników naukowych w ramach nowego projektu "Innowacyjny Transfer PLUS"

Politechnika Opolska wraz z Agencją Rozwoju Innowacji we Wrocławiu z dniem 1 sierpnia br. rozpoczęła realizację projektu pn. „Innowacyjny Transfer PLUS" (poddz. 8.2.1 PO KL). Realizatorem projektu ze strony Politechniki Opolskiej jest Dział Współpracy i Rozwoju – pełniący rolę partnera projektu.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektu w dniu 27 sierpnia (środa) o godz. 11:00, które odbędzie się na Politechnice Opolskiej, ul. Prószkowska 76 w Opolu, budynek nr 7, pokój nr 18.

Czytaj więcej...