Strona główna

Szkolenie "Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów"

W dniu 6 maja w Hotel Mercure w Opolu, odbędzie się szkolenie pt. Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego pisania wniosków o dotacje, opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz do obsługi sfinansowanych projektów.

W 2016r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%.

Dofinansowane zostaną projekty dotyczące:

 • Współpracy kulturalnej (festiwale, wystawy, publikacje),
 • Wymiany młodzieżowej (np. obozy letnie, wymiany szkolne),
 • Edukacji (np. seminaria, warsztaty edukacyjne),
 • Wymiany naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, warsztaty),
 • Współpracy transgranicznej (np. projekty 2 lub 3 państw graniczących, odległości 80 km od granicy odpowiednie dla lokalnych potrzeb),
 • Promocji turystyki (np. portale turystyczne, broszury turystyczne, promocja konkretnych miejsc),
 • Międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej i społecznej, współpracy regionalnej,
 • Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką,
 • Transferu know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich,
 • Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą,
 • Wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy,
 • Wspierania procesów reform politycznych, stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

W roku 2016 jest kilka stałych terminów składania wniosków w: czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Szkolenie jest płatne. Koszt dla jednej osoby, pracownika PO wynosi 399,00 zł.

 

Szczegóły szkolenia – p. Artur Olejnik, nr tel. 77 449 8069.