Strona główna

Druga edycja e-konferencji „Innowacyjne Projekty Badawcze"

rys 5e

 

 

 

Zapraszamy do udziału w drugiej e-konferencji pt. „Innowacyjne Projekty Badawcze”, która odbędzie się dnia 2 września 2016 r.

Podczas konferencji będą mieli Państwo możliwość prezentacji przygotowanego przez siebie posteru lub wygłoszenia referatu. Przewidujemy również publikację artykułów uczestników w monografii pokonferencyjnej z numerem ISBN (za które można otrzymać 5 pkt MNiSW).

Termin konferencji: 2 września 2016 r.

E-KONFERENCJA - konferencja odbędzie się w formie online, aby wziąć w niej udział wystarczy dysponować komputerem (mikrofon* + opcjonalnie kamerka) oraz łączem internetowym.

* Mikrofon- jest obowiązkowy dla osób prezentujących

FORMA KONFERENCJI:

- nowoczesna (na arenie międzynarodowej ta forma konferencji organizowana jest m.in. przez Elsevier- jedno z największych światowych wydawnictw naukowych)

- ekologiczna (wszystko odbywa się w formie elektronicznej)

Główne cele konferencji:

- prezentacja innowacyjnych projektów badawczych,

- dyskusja nad nowymi kierunkami rozwoju badań i polskiej gospodarki,

- nawiązanie kontaktu między najbardziej uzdolnionymi naukowcami naszego kraju.

Adresaci konferencji:

 - naukowcy (szczególnie doktoranci).

Przebieg konferencji:

Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej (online). Każdy z uczestników, wybierający formę udziału obejmującą wystąpienie ustne, będzie miał 10 minut na prezentację swojego referatu. Wystąpienia będą odbywać się wg agendy, która ukaże się w zakładce Aktualności na kilka dni przed konferencją. Materiały konferencyjne do referatów oraz postery zostaną zamieszczone w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej konferencji, tak aby każdy uczestnik po zalogowaniu miał do nich łatwy dostęp.

Certyfikat dla słuchacza będzie można pobrać w formacie pdf. ze strony konferencji po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się. Link do certyfikatu otrzymają państwo drogą mailową.

Certyfikat dla aktywnych uczestników, zaświadczenie o przyjęciu artykułu do druku oraz materiały konferencyjne zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną podczas konferencji.

Terminarz:

19.08 - Ostateczny termin przesłania zgłoszeń oraz abstraktów (dla prezentujących)

29.08 - Ostateczny termin nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej (posterów)

30.08 - Ostateczny termin przesłania zgłoszeń (dla słuchaczy)

30.08 - Rozesłanie danych do logowania

02.09 - II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjnych Projektów Badawczych

06.09 - Podsumowanie konferencji

UCZESTNIK PREZENTUJĄCY I SŁUCHACZ: Zgłoszenie na konferencję następuje poprzez wypełnienie i wysłanie na adres konferencja@konferencja-ipb.pl  wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z abstraktem wystąpienia. Plik do pobrania zawierający formularz oraz wzór formatowania abstraktów znajduje się w zakładce Zgłoszenia.

Warunki prezentacji:

Materiały konferencyjne do referatów i postery zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji. Warunkiem jest wysłanie ich do 29 sierpnia.

Referat:

Przygotowywane referaty nie powinny być dłuższe niż 10 min.

Poster:

Postery prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 29 sierpnia. Preferowana jest forma edytowalna. Postery zostaną zamieszczone jako zakładka na stronie internetowej konferencji.

Kontakt:

mgr inż. Anna Kaczmarek-Gałęza

Sekretarz Konferencji

Dolnośląski Instytut Nowych Technologii

www:   www.konferencja-ipb.pl

e-mail: konferencja@konferencja-ipb.pl