Strona główna

Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2016

Zapraszamy do udziału w Targach BRUSSELS INNOVA 2016.

W przypadku zainteresowania udziałem w Targach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej w wersji edytowalnej oraz w formie skanu z podpisem na adres organizatora - Pani Edyty Wołczyk: e.wolczyk@haller.pl. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu, tel. 32 355 38 01.  

W załączeniu:

oferta

formularz zgłoszeniowy