Strona główna

Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne

W imieniu Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF), które po raz jedenasty bierze udział w Targach w Poznaniu, zapraszamy do wzięcia udziału w Polsko-Niemieckich Rozmowach Kooperacyjnych.

Na stoisku BMBF reprezentowane są liczne instytuty, zrzeszenia i firmy niemieckie oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) – Przedstawicielstwo w Warszawie.

Rozmowy Kooperacyjne prowadzone są na stoisku BMBF przez cały okres trwania Targów POL-ECO-SYSTEM 2016 w Poznaniu, czyli w dniach 11.10.2016 – 14.10.2016.

Udział w rozmowach jest bezpłatny, a w razie potrzeby zapewnione będzie nieodpłatnie wsparcie tłumaczy.

Gościom zapewniane jest nieodpłatnie jednodniowe wejściówki na Targi.

W załączeniu:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.09.2016 r. 

Osoba kontaktowa:

Agata Walewska

AW Services Agata Walewska

ul. Rosoła 20 lok. 10, 02-786 Warszawa

Biuro: ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa

kom.:     +48 604 48 23 77

e-mail:   agata.walewska@aw-services.pl