Strona główna

300 mln zł na innowacje w medycynie

logo InnoMedNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs INNOMED, nowe przedsięwzięcie sektorowe, finansujące prace B+R w obszarze innowacyjnej medycyny. Łączny budżet programu przeznaczony dla biznesu medycznego i jednostek naukowych wynosi 300 mln złotych.

Czytaj więcej...

XI edycja konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką

uprp

Urząd Patentowy RP ogłasza XI edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej.

Przedsięwzięcie adresowane jest do pracowników naukowych oraz studentów, zaś tematyka prac konkursowych powinna być związana z zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki. 

Czytaj więcej...