Strona główna

Media o nas

NTO, 3 grudnia 2012 r.

Podpisanie umowy o współpracy z Izbą Celną

celnicy 2012 11 26-1286Współpraca będzie dotyczyć praktyk i staży dla studentów, jak również współudziału w projektach o charakterze naukowym i wdrożeniowym. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi zaawansowane prace nad uruchomieniem informatycznych studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom Izby Celnej.

Mamy wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu studiów podyplomowych - wskazuje prof. Ryszard Rojek, dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki. Ta oferta jest dla nas bardzo ciekawa, zajęcia poprowadzą pracownicy mojego Instytutu, ale trwają również rozmowy, dotyczące zaangażowania w tym projekcie specjalistów z innych jednostek.

To kolejny przykład na to, że uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Poprowadzimy zajęcia dedykowane, skoordynowane bezpośrednio z potrzebami odbiorców, uwzględniające bardzo szybki rozwój nowoczesnych technologii - potwierdza Anna Czabak, dyrektor DNiTT, koordynatorka współpracy uczelni z Izbą Celną w Opolu.

Cieszę się z podpisania tego porozumienia - mówi Janusz Szczepański, naczelnik wydziału zajmująego się e-kontrolą w Służbie Celnej - być może uda nam się zrealizować inne, wspólne projekty. To dopiero pierwszy krok w tym kierunku - dodaje.

Połączenie potencjału uczelni z doświadczeniem Służby Celnej pozwoli na umiejętne wykorzystanie wiedzy przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w erze cyfrowego stylu życia - podsumowuje Rafał Kokot, dyrektor Izby Celnej w Opolu. 


NTO, 5 listopada 2012 r.

Naukowcy bliżej firm

Na politechnice rozpoczyna się projekt, w którym zespoły pracowników naukowych będą współpracować z firmami z branży ekoenergetycznej. W efekcie mają powstać innowacje. Pomysłodawcy projektu założyli, że weźmie w nim udział dziesięciu naukowców, którzy w interdyscyplinarnych zespołach będą współpracować z opolskimi przedsiębiorstwami w zakresie ekoenergetyki.
- Liczymy na udział pracowników z wydziałów mechanicznego, budownictwa oraz elektrotechniki, automatyki i informatyki - wylicza Anna Czabak, dyrektor Działu Nauki i Transferu Technologii na Politechnice Opolskiej.

Więcej...


NTO, 15 października 2012 r.

Współpracujemy w złotym trójkącie

Rozmowa z ANNĄ CZABAK, dyrektorem Działu Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej.

- Czym zajmuje się kierowany przez panią dział?

Razem z moimi współpracownikami staramy się przenieść nowe technologie z uczelni do praktyki gospodarczej. Zarząd uczelni uznał, że transfer technologii oraz współpraca w złotym trójkącie nauka-samorząd-biznes to kluczowe zadania, jakie stoją przed uczelnią w najbliższych latach. Dział nasz zajmuje się również koordynowaniem prac zlecanych przez przemysł naszym naukowcom. Zadań naszych nie ograniczamy do regionu, współpracujemy z liczącymi się przedsiębiorstwami w kraju, a także firmami i uczelniami zagranicznymi.

- Przykłady...

Nawiązana współpraca z uczelnią techniczną oraz parkiem technologicznym w Chemnitz.

Więcej...

 


NTO, 8 października 2012 r.

Na Politechnice Opolskiej ruszył dziś cykl wykładów otwartych pod hasłem "Nowe technologie w informatyce”. Oprócz nauczycieli akademickich prowadzą je praktycy z dużych firm informatycznych: CapGemini, Future Processing i Opta Data.

- Wykłady otwarte są dla wszystkich opolan i oczywiście bezpłatne - zachęca do udziału Anna Czabak, współpomysłodawczyni projektu, dyrektor Działu Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej. Wykłady będą się odbywały w budynku Lipsk przy ul. Sosnkowskiego 31 pod egidą Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Więcej...


NTO, 4 października 2012 r.

Pewnym krokiem do kariery

Odpowiadając na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, Politechnika Opolska podejmuje szereg działań mających na celu poszerzenie kompetencji i zdobycie przez studentów praktycznego doświadczenia, niezbędnego do rozpoczęcia kariery zawodowej. Dzięki stale nawiązywanej współpracy z przemysłem oraz poprzez realizację umów partnerskich z wiodącymi i rozpoznawalnymi przedsiębiorstwami w Polsce, studentom i absolwentom Politechniki Opolskiej oferowane są ciekawe praktyki, płatne staże oraz miejsca pracy.

Więcej...

 


Gazeta.pl,  23 czerwca 2012 r.

Politechnika chce być bliżej biznesu

z11340297QProf--Marek-TukiendorfOpolscy biznesmeni - praktycy poprowadzą na Politechnice Opolskiej otwarte wykłady. - Chcemy przybliżyć jak najmocniej uczelnię do praktyki biznesowej - mówi prof. Marek Tukiendrof, prorektor ds. nauki i rektor elekt, pomysłodawca projektu .

Pomysł "biznesowych" otwartych wykładów ma się wpisać w założenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które chce zbliżać świat uczelni do szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Projekt, którego pomysłodawcami są prof. Tukiendorf i Anna Czabak, dyrektor Działu Nauki i Transferu Technologii na PO, ma wskazać studentom praktyczne aspekty zdobywanej na uczelni wiedzy oraz pomóc w wykorzystaniu jej w przyszłości w świecie biznesu.

Więcej...


NTO,  23 kwietnia 2012r.

Politechnika Opolska pomoże naukowcom zarabiać na pomysłachnto1

Dział Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej znalazł się wśród dziesięciu ośrodków innowacji w kraju, które zostaną objęte pilotażowym programem usprawniającym proces komercjalizacji badań na polskich uczelniach.

Wśród proinnowacyjnych instytucji objętych programem doradczym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znalazły się cztery parki technologiczne, dwa inkubatory technologiczne, dwa centra transferu technologii oraz dwa akademickie inkubatory przedsiębiorczości z całej Polski.

- To dla nas olbrzymie wyróżnienie, zwłaszcza że jesteśmy jednostką bardzo młodą, działającą od września zeszłego roku - mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej.

Więcej …


Gazeta.pl, 3 kwietnia 2012r.

Jak z naukowca zrobić biznesmena? Na politechnice próbują

Dziesięć ośrodków w kraju zostanie objętych pilotażowym programem, który ma pomóc w komercjalizacji wiedzy i transferze nowych technologii. Jest wśród nich także Politechnika Opolska.

Zadaniem programu jest - w największym uproszczeniu - sprzedaż przedsiębiorstwom, wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Opolskiej, opracowanych tam nowych rozwiązań, licencji itd. - Dlatego zakwalifikowanie nas do programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest dla nas bardzo ważne; agencja ma bardzo wiele cennych, dobrych doświadczeń, z których teraz i my będziemy mogli skorzystać - mówi Anna Czabak, szefowa Działu Nauki i Transferu Technologii Politechniki Opolskiej.

Więcej...