Strona główna

Podpisanie umowy z firmą MASITA

10 czerwca 2013 r. Politechnika Opolska podpisała kolejną umowę o współpracy. Tym razem stroną umowy jest międzynarodowy producent odzieży sportowej firma MASITA.

Na mocy zawartego porozumienia strony zadeklarowały chęć organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań i seminariów. Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk i staży. Strony będą współuczestniczyć w projektach o charakterze naukowym, innowacyjnym, badawczym oraz współorganizować imprezy sportowe.

Ponadto, na mocy umowy podpisanej tego samego dnia, firma MASITA została sponsorem technicznym AZS KU Politechnika Opolska, a także przekazała komplety strojów sportowych dla sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej i short-tracku.