Strona główna

Udzielenie licencji

W dniu 7.06.2013 r. Politechnika Opolska za pośrednictwem Działu Współpracy i Rozwoju udzieliła odpłatnie dwóch licencji na korzystanie z rozwiązań technologicznych powstałych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Twórcą obydwu rozwiązań jest dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki - dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO.

Pierwszym rozwiązaniem - „Układ do zabezpieczania przetwornicy elektronicznej napięcia stałego” zainteresowało się przedsiębiorstwo Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek. Użytkownikiem drugiego rozwiązania „Wzmacniacz mocy małej częstotliwości” został European Financial Stability Fund.

Bardzo cieszymy się, gratulując jednocześnie twórcy. Uczelnia od strony formalno-prawnej jest przygotowana do tego typu transakcji i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej – mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju.