Strona główna

Komercjalizacja wyników badań naukowych

W wyniku pozytywnie zakończonych negocjacji prowadzonych przez pracowników Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej w dniu 04.11.2013r. podpisano umowy odpłatnego udzielenia pięciu licencji na korzystanie z rozwiązań technicznych zgłoszonych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Tymi rozwiązaniami są:

  • „Wyłącznik różnicowoprądowy”,
  • „Układ izolowanego prostownika napięć przemiennych”,
  • „Układ wyłącznika różnicowoprądowego”,
  • „Układ bezpiecznego zasilania odbiorników energii elektrycznej”,
  • „Układ bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych”.

Ich twórcą jest pracownik Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Jarosław Zygarlicki. Sprzedano również wyniki prac badawczych w zakresie przebiegów elektrycznych w sieci zasilającej m. in. biuro, dom, zakład przemysłowy przeprowadzone przez dr. inż. Mirosława Szmajdę oraz dr inż. Małgorzatę Zygarlicką.

,,Cieszymy się, że innowacyjne rozwiązania naszych pracowników zostały zauważone i docenione przez przedsiębiorców" – mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju.