Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

W semestrze zimowym 2013/2014 odbył się cykl spotkań pn.” Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków” skierowany do studentów VII (ostatniego) semestru studiów stacjonarnych wszystkich kierunków studiów uczelni. Mogli jednak w nich uczestniczyć studenci wszystkich trybów, lat i kierunków studiów.

W sumie liczba uczestników sięgnęła łącznie ok. 1000 studentów.

Tematyka zajęć dotyczyła rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, a wykłady prowadzone były przez praktyków biznesu, autorytety gospodarki oraz przedstawicieli rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych.

Prelegentami w tym semestrze byli przedstawiciele firm: OTTO Polska Sp. z o.o., IFM Ecolink, Centrum im. Adama Smitha, Paul Schockemohle Logistics Polska Sp. z o.o., Prywatne Biuro Podróży Sindbad, DomEXPO, Pawlak Security Systems, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Górażdże Cement S.A., Izba Celna, Diehl Controls Polska Sp. z o.o., ZUS Oddział w Opolu, Cementownia ODRA S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Capgemini Polska Sp. z o.o., Schneider Electric Polska Sp. z o.o , Auto Power Electronic , RAFAKO S.A., KEIPER Polska Sp. z o.o. – a Johnson Controls company, Filplast, Multiserwis, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. O/Elektrownia Opole, Opolskie Centrum Logistyczne sp. z o.o, Szpital Wojewódzki w Opolu, Mondelez Polska, CODEFUSION Sp. z o.o., NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. oraz Future Processing.

Zajęcia stanowiły wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Taka forma zajęć zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które promuje działania przybliżające uczelnie do biznesu.

Partnerem przedsięwzięcia było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się kolejny cyklu spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego (szóstego) semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia oraz ostatniego (trzeciego lub czwartego) semestru studiów stacjonarnych II-go stopnia, na wszystkich kierunkach uczelni.

Organizatorzy – Prorektor ds. dydaktyki oraz Dział Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.

galeria