Strona główna

Kolejna sprzedana licencja

W dniu 12.09.2014 r. Politechnika Opolska za pośrednictwem Działu Współpracy i Rozwoju udzieliła odpłatnie kolejnej licencji na korzystanie z chronionego patentem wynalazku tym razem powstałego na Wydziale Mechanicznym.

Twórcami rozwiązania są pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej: prof. dr hab. inż. Leon Troniewski oraz dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO, a także dr inż. Mariusz Hatalak.

Użytkownikiem rozwiązania pod tytułem: - „Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych” została spółka STIMULO.

Warto podkreślić, iż wynalazek, na który w 2009 roku został udzielony patent ma uniwersalne zastosowanie i jak dotychczas udzieliliśmy licencji niewyłącznej tylko dla tego rozwiązania już 7 przedsiębiorstwom – mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju.

mieszadlo