Strona główna

Kolejna sprzedana licencja

W dniu 12.09.2014 r. Politechnika Opolska za pośrednictwem Działu Współpracy i Rozwoju udzieliła odpłatnie kolejnej licencji na korzystanie z chronionego patentem wynalazku tym razem powstałego na Wydziale Mechanicznym.

Twórcami rozwiązania są pracownicy Katedry Inżynierii Procesowej: prof. dr hab. inż. Leon Troniewski oraz dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz, prof. PO, a także dr inż. Mariusz Hatalak.

Użytkownikiem rozwiązania pod tytułem: - „Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych” została spółka STIMULO.

Warto podkreślić, iż wynalazek, na który w 2009 roku został udzielony patent ma uniwersalne zastosowanie i jak dotychczas udzieliliśmy licencji niewyłącznej tylko dla tego rozwiązania już 7 przedsiębiorstwom – mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju.

mieszadlo

Spotkanie nauki z biznesem

Politechnika Opolska, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez środowisko opolskiego biznesu potrzebom zapoznania się z możliwościami współpracy, jakimi dysponuje uczelnia, za pośrednictwem Działu Współpracy i Rozwoju, 13 czerwca 2014 r. po raz kolejny zorganizowała spotkanie, mające zbliżyć środowisko naukowe i lokalne przedsiębiorstwa.

Tym razem swoją ofertę badawczą, usługową oraz laboratoryjną zaprezentowali wszyscy przedstawiciele katedr Wydziału Mechanicznego tj.: dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO – Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej; dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO – Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska; dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO – Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn; dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO – Kierownik Katedry Pojazdów Drogowych i Rolniczych; dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski, prof. PO – Kierownik Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej; prof. dr hab. inż. Wit Grzesik – Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw zrzeszonych w Klubie 150 – inicjatywie łączącej najważniejsze na Opolszczyźnie firmy mającej na celu ich rozwój, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększanie ilości lokalnych poddostawców oraz pracownicy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, na czele z kierownikiem Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – Sławomirem Janeckim. Okazję do wygłoszenia swoich opinii, zapotrzebowania oraz chęci do nawiązania ścisłej współpracy wyrazili reprezentanci takich firm jak: Latex, Tower International, Protea, Mondelez, Nestro, Remak – Rozruch, Filplast, Rialex, Kuźnia Osowiec, Broekelmann, Galmet, Nutricia.

nauka-biznes

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

W semestrze zimowym 2013/2014 odbył się cykl spotkań pn.” Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków” skierowany do studentów VII (ostatniego) semestru studiów stacjonarnych wszystkich kierunków studiów uczelni. Mogli jednak w nich uczestniczyć studenci wszystkich trybów, lat i kierunków studiów.

W sumie liczba uczestników sięgnęła łącznie ok. 1000 studentów.

Tematyka zajęć dotyczyła rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, a wykłady prowadzone były przez praktyków biznesu, autorytety gospodarki oraz przedstawicieli rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych.

Prelegentami w tym semestrze byli przedstawiciele firm: OTTO Polska Sp. z o.o., IFM Ecolink, Centrum im. Adama Smitha, Paul Schockemohle Logistics Polska Sp. z o.o., Prywatne Biuro Podróży Sindbad, DomEXPO, Pawlak Security Systems, Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Górażdże Cement S.A., Izba Celna, Diehl Controls Polska Sp. z o.o., ZUS Oddział w Opolu, Cementownia ODRA S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Capgemini Polska Sp. z o.o., Schneider Electric Polska Sp. z o.o , Auto Power Electronic , RAFAKO S.A., KEIPER Polska Sp. z o.o. – a Johnson Controls company, Filplast, Multiserwis, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. O/Elektrownia Opole, Opolskie Centrum Logistyczne sp. z o.o, Szpital Wojewódzki w Opolu, Mondelez Polska, CODEFUSION Sp. z o.o., NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. oraz Future Processing.

Zajęcia stanowiły wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Taka forma zajęć zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które promuje działania przybliżające uczelnie do biznesu.

Partnerem przedsięwzięcia było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się kolejny cyklu spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego (szóstego) semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia oraz ostatniego (trzeciego lub czwartego) semestru studiów stacjonarnych II-go stopnia, na wszystkich kierunkach uczelni.

Organizatorzy – Prorektor ds. dydaktyki oraz Dział Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej.

galeria

Komercjalizacja wyników badań naukowych

W wyniku pozytywnie zakończonych negocjacji prowadzonych przez pracowników Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej w dniu 04.11.2013r. podpisano umowy odpłatnego udzielenia pięciu licencji na korzystanie z rozwiązań technicznych zgłoszonych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Tymi rozwiązaniami są:

  • „Wyłącznik różnicowoprądowy”,
  • „Układ izolowanego prostownika napięć przemiennych”,
  • „Układ wyłącznika różnicowoprądowego”,
  • „Układ bezpiecznego zasilania odbiorników energii elektrycznej”,
  • „Układ bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych”.

Ich twórcą jest pracownik Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dr inż. Jarosław Zygarlicki. Sprzedano również wyniki prac badawczych w zakresie przebiegów elektrycznych w sieci zasilającej m. in. biuro, dom, zakład przemysłowy przeprowadzone przez dr. inż. Mirosława Szmajdę oraz dr inż. Małgorzatę Zygarlicką.

,,Cieszymy się, że innowacyjne rozwiązania naszych pracowników zostały zauważone i docenione przez przedsiębiorców" – mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju.

 

 

 

Udzielenie licencji

W dniu 7.06.2013 r. Politechnika Opolska za pośrednictwem Działu Współpracy i Rozwoju udzieliła odpłatnie dwóch licencji na korzystanie z rozwiązań technologicznych powstałych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Twórcą obydwu rozwiązań jest dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki - dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO.

Pierwszym rozwiązaniem - „Układ do zabezpieczania przetwornicy elektronicznej napięcia stałego” zainteresowało się przedsiębiorstwo Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek. Użytkownikiem drugiego rozwiązania „Wzmacniacz mocy małej częstotliwości” został European Financial Stability Fund.

Bardzo cieszymy się, gratulując jednocześnie twórcy. Uczelnia od strony formalno-prawnej jest przygotowana do tego typu transakcji i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej – mówi Anna Czabak, dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju.