Strona główna

Portal szkoleniowy CBA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Centralne Biuro Antykorupcyjne uruchomiło pierwszą w Polsce, ogólnodostępną, internetową platformę e-learningową, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane przedstawicielom administracji publicznej, biznesu oraz młodzieży. Inicjatywa przyczynić się ma do podniesienia poziomu społecznej świadomości i percepcji korupcji oraz zachęci do podjęcia dyskusji nt. specyfiki przestępczości korupcyjnej i jej skali, skuteczności krajowego prawodawstwa oraz prowadzonej polityki antykorupcyjnej.

Serdecznie zapraszamy na portal szkoleniowy CBA

CBA