Strona główna

Informacja o konsorcjum Progres 3

 PROGRES 3 logo

W dniu 27 października 2011r. w siedzibie Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie (Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava) trzynaście uczelni wyższych z Czech, Słowacji i Polski podpisało memorandum o współpracy PROGRES 3.

Główną misją powołanego konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego.

Dogodne położenie geograficzne i językowe sąsiedztwo członków konsorcjum ułatwią bardziej efektywne wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i badawczego uniwersytetów.

Działalność konsorcjum będzie dopełnieniem tworzonego na poziomie regionów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

 

W skład konsorcjum wchodzą:

Czechy

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-Technical University of Ostrava)

Ostravská univerzita v Ostravě (University of Ostrava)

Slezská univerzita v Opavě (Silesian University in Opava)

Słowacja

Žilinská univerzita v Žiline (University of Žilina)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Alexander Dubček University of Trenčin)

Polska

Politechnika Opolska (Opole University of Technology)

Uniwersytet Opolski (University of Opole)

Politechnika Śląska, Gliwice (Silesian University of Technology)

Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia in Katowice)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (University of Bielsko-Biała)

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Academy of Music in Katowice)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Academy of Arts in Katowice)

 

 

W dniu 18.11.2013 r. w Ostrawie odbyło się spotkanie rektorów uczelni zrzeszonych w polsko-czesko-słowackim konsorcjum PROGRES 3, na którym podsumowano dotychczasowe osiągnięcia funkcjonującej już dwa lata międzynarodowej sieci uczelni oraz przedyskutowano strategię rozwoju na lata 2013-15.

W trakcie spotkania wybrano nowego przewodniczącego, którym drogą głosowania jednogłośnie został prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej. Tym samym nasza uczelnia stała się do roku 2015 koordynatorem działań 13 uczelni zrzeszonych w PROGRES 3.

Honorowym przewodniczącym zrzeszenia został prof. Bohumír Strnadel, prorektor ds. nauki, badań i studiów doktoranckich Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

 

Oficjalna strona Konsorcjum Progres 3