Strona główna

Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków

Co to jest "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków"?

pge giek el opole maleW semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 Politechnika Opolska organizuje cykl spotkań pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”. Partnerem przedsięwzięcia jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Opole.

Tematyka zajęć dotyczyć będzie rozwiązań stosowanych w szeroko rozumianej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, a wykłady prowadzone będą wyłącznie przez praktyków biznesu, autorytety gospodarki oraz przedstawicieli rządowych i pozarządowych instytucji gospodarczych. Zajęcia stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki działań biznesowych. Taka forma zajęć zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które promuje działania przybliżające uczelnie do biznesu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i mają charakter nieodpłatny.

 

Dla kogo są wykłady?

Cykl spotkań skierowany jest do studentów VII (ostatniego) semestru studiów stacjonarnych wszystkich kierunków studiów Uczelni. Mogą jednak w nich uczestniczyć studenci wszystkich trybów, lat i kierunków studiów.

 

Kiedy i gdzie odbywają się wykłady?

Wykłady odbywać się będą w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a, w sali 25, w każdą środę, przez dziesięć kolejnych tygodni, począwszy od 16 października br. w godzinach:

  • 13:45 – 14:30,
  • 14:40 – 15:25,
  • 15:30 – 16:15.

 

Jaka jest organizacja zajęć?

  • W każdym tygodniu zajęć w ciągu jednego dnia odbywają się 3 różne wykłady.
  • Studenci mają możliwość wyboru wykładów, w których chcą uczestniczyć.
  • Oferta zajęć podana jest do wiadomości na stronie internetowej: www.dwir.po.opole.pl zakładka Wykłady Otwarte
  • W celu uczestnictwa w zajęciach każdy student musi zarejestrować się na stronie internetowej DWiR i zapisać na wybrany Wykład Otwarty.
  • Obecność studentów na wykładach potwierdzona będzie własnoręcznym podpisem studenta (weryfikowanym z przedkładanym dowodem tożsamości) na liście obecności przygotowanej na podstawie wydruków formularzy rejestracji.

 

Jaka jest forma zaliczenia wykładów?

  • Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.
  • Osobą dokonującą wpisu z zaliczenia przedmiotu (zal.) na karcie zaliczeniowej oraz w indeksie studenta jest pracownik Działu Współpracy i Rozwoju. 

 

Informujemy studentów VII (ostatniego) semestru studiów stacjonarnych, iż wpisy do indeksu, karty zaliczeniowej oraz na druku "Dodatkowe informacje do suplementu" w celu uzyskania zaliczenia ze spotkań w ramach „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków” dokonywane są przez Dział Współpracy i Rozwoju przy ul. Prószkowskiej, budynek nr 7, pokój nr 8 lub 10, poniedziałek- piątek w godz.: 8:00 – 14:00 (z wyjątkiem terminów 11 i 18 grudnia - nieczynne).

Wraz z indeksem prosimy o złożenie wypełnionej anonimowej ankiety związanej z Wykładami Otwartymi – plik do pobrania pdf / doc

Bardzo prosimy Starostów o zebranie wszystkich indeksów od kolegów z roku i przyniesienie do nas w celu uzyskania wpisów!

Jednocześnie informujemy iż materiały po wykładowe znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy i Rozwoju – link

 

 

Jakie firmy/instytucje przeprowadzą wykłady?

pge giek el opole poziom male- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

                                                             O/Elektrownia Opole 

 

 

  logo male OTTO  - OTTO Polska Sp. z o.o.

 

logo male DomExpo  - DomEXPO

 

logo male Smith  - Centrum im. Adama Smitha

 

logo male Paul   - Paul Schockemohle Logistics Polska Sp. z o.o.

 

logo male sindbad  - Prywatne Biuro Podróży Sindbad

 

logo male Pawlak  - Pawlak Security Systems 

 

beznazwy  -  Górażdże Cement S.A.

 

logo male Izba Celna  - Izba Celna w Opolu

 

 

 DIEHL logo male   - Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

 

logo male ZUS  - ZUS Oddział w Opolu

 

logo male ODRA  - Cementownia ODRA S.A.

 

logo male policja  - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 

logo male Capgemini  - Capgemini Polska Sp. z o.o.

 

logo male schneider  - Schneider Electric Polska Sp. z o.o 

 

logo male APE  - Auto Power Electronic 

 

rafako logo male  - RAFAKO S.A.

 

logo male Johnson Controls  - Johnson Controls, KEIPER Polska Sp. z o.o.

 

logo Multiserwis    - Multiserwis Sp. z o.o.

 

logo Filplast      - Filplast

 

logo male Dagny1  - Dagny Sp. z o. o.

 

logo male Opole  - Przedstawiciel m. Opola

 

logo male OCL  - Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o.

 logo male szpital  - Szpital Wojewódzki w Opolu

 

logo male Mondelez  - Mondelez

 

CodeFusionLogoOriginalMiddle  - CODEFUSION Sp. z o.o.

 

 logo male Nutricia    - NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 

 

 logo male Future Processing    - Future Processing

 

 

 

Prezentacje wygłaszone podczas Wykładów Otwarty dostępne są na stronie DWiR

 

 

Mamy nadzieję, że taka forma zajęć pozwoli naszym studentom na zapoznanie się 

z potrzebami pracodawców oraz pomoże podjąć decyzje

co do przyszłej pracy zawodowej.