Strona główna

Zapytanie ofertowe - Badanie jakościowe materiałów

Badania jakościowe materiałów przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie  www.jsw.pl/zlm/oferty/   pod numerem 1/DZM/2017 - "Badanie jakościowe materiałów".