Strona główna

Archiwum

Zapytanie ofertowe - Sprawdzenie możliwości komponowania biokomponentu zaawansowanego BTL-FT z frakcją oleju napędowego

Zapytanie ofertowe - Sprawdzenie możliwości komponowania biokomponentu zaawansowanego BTL-FT z frakcją oleju napędowego, produkowanego przez PKN ORLEN S.A.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 1/RPO-WO/SBB 9001/2016 spółki SBB ENERGY na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Lokalny klaster energetyczny

Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podwykonawstwo zakresu prac rozwojowych i badań przemysłowych w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., konkurs: 1/1.1.1/2016.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Badanie możliwości pojazdu BSP

Polska Wytwórnia Lotnicza Sp. z o.o. Sp. komandytowa zaprasza do składania ofert na podwykonawstwo zakresu prac w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR w 2016 r., konkurs: 1/1.1.1/2016

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Opracowanie innowacyjnych rozwiązań do obsługi pomieszczenia SPA oraz linii kosmetyków do zabiegów SPA

Zapytanie ofertowe w ramach Poddziałanie: 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo”.

Zapytanie ofertowe podzielone jest na trzy części dotyczące automatyki, medycyny i informatyki.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Opracowanie studium wykonalności Przyszłościowych Technik i Technologii Kosmicznych.

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do składania ofert na realizację studium wykonalności Przyszłościowych Technik i Technologii Kosmicznych.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Wyznaczenie emisji zanieczyszczeń oraz eksploatacyjnego zużycia paliwa silnika o zapłonie samoczynnym

Zapytanie ofertowe w ramach Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP „Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Regał przesuwny z napędem elektrycznym

Zapytanie ofertowe w ramach Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP „Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Grill Viking

Grill Viking

Zapytanie ofertowe w ramach Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP „Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).”

Wstępny zarys projektu:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Jacht motorowy typu cruiser

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

Założenia projektowe:

  • Jacht motorowy typu cruiser.

Czytaj więcej...