Strona główna

Zapytanie ofertowe - Jacht motorowy typu cruiser

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

Założenia projektowe:

  • Jacht motorowy typu cruiser.
  • Kadłub katedralny
  • Rodzaj kadłuba – nadwypornościowy
  • Długość 18 metrów
  • Silniki 2x1000 KM
  • Materiał – kompozyt
  • Klasa A

Oferty można składać do dnia 28 grudnia 2015 r.

Przedsięwzięcie jest planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Usługi badawcze

Oświadczenie o braku powiązań