Strona główna

Zapytanie ofertowe - Opracowanie studium wykonalności Przyszłościowych Technik i Technologii Kosmicznych.

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do składania ofert na realizację studium wykonalności Przyszłościowych Technik i Technologii Kosmicznych.

Oferty można składać do dnia 17.07.2016 r. do godz. 12.00.

zapytanie ofertowe