Strona główna

Zapytanie ofertowe - zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce;   Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 1/RPO-WO/SBB 9001/2016 spółki SBB ENERGY na zakup usługi związanej z przeprowadzeniem badań przemysłowych wkładów katalizatorów dla opracowywanej technologii selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin kotłów energetycznych.

Termin składania ofert do 28.10.2016 roku, do godz. 15:00.

zapytanie ofertowe

wniosek