Strona główna

Laboratorium biomechaniki (DN)

usługi dla podmiotów zewnętrznych nie były wykonywane, ale są możliwe

http://www.biomech.po.opole.pl/

Laboratorium biomechaniki służy badaniom układu równowagi ciała i chodu jako podstawy w ocenie sprawności funkcjonalnej i zdolności koordynacyjnych człowieka. Badania eksperymentalne prowadzone są w warunkach statycznych i dynamicznych u osób o bardzo różnym poziomie sprawności motorycznej. Parametry chodu pozwalającą na uzyskanie pełniejszego obrazu koordynacji motorycznej i jej zależności od wielu czynników.

Prowadzone badania równowagi mają następujące cele:

 • Wyjaśnienie przyczyn zmian stabilności równowagi z wiekiem i w wyniku choroby (kierunek kliniczny), w mistrzostwie sportowym (kierunek sportowy) oraz w specyficznych lub wymagających sytuacjach życia codziennego (ergonomia – czynniki ludzkie).
 • Opracowanie skutecznych metod diagnozy stabilności układu równowagi.
 • Zrozumienie tych mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymywanie równowagi, których rola nie jest obecnie w pełni jasna i budzi sprzeczności w literaturze.
 • Udoskonalenie metod oceny ryzyka upadków u ludzi starszych, identyfikacji przyczyn tego ryzyka oraz metod terapii zmniejszających podatność na upadki.

Metody realizacji tych celów obejmują:

 • Zagadnienia metodologiczne związane z wprowadzaniem i weryfikacją nowych miar jakości  i stabilności układu równowagi.
 • Modelowanie matematyczne procesu utrzymywania równowagi.
 • Projektowanie innowacyjnych protokołów doświadczalnych.
 • Badanie równowagi osób chorych wykazujących zaburzenia równowagi.
 • Badanie równowagi wysokiej klasy zawodników w różnych dziedzinach sportu.
 • Wykorzystanie zaawansowanych technologii do zapewnienia warunków pomiarowych zbliżonych do tych sytuacji, które badani spotykają w życiu codziennym.

 

Laboratorium wydolności fizycznej i motoryki człowieka (DN)

Aparatura naukowo - badawcza Laboratorium wydolności fizycznej i motoryki człowieka Wydziału jest wykorzystywana do kompleksowej, skutecznej i dokładnej oceny poziomu sprawności motorycznej osób zdrowych – trenujących i nie trenujących jak również osób niepełnosprawnych np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie Laboratorium pozwala na testowanie hipotez w badaniach eksperymentalnych jak również ocenę poziomu sprawności motorycznej czy zmian zachodzących podczas treningu fizycznego.

Aktualnie posiadana aparatura stwarza możliwości rozwoju młodej kadry naukowej zajmującej się analizą wydolności i sprawności motorycznej człowieka i umożliwia realizację projektów odpowiadających najnowszym koncepcjom naukowym i technicznym.

 

Laboratorium biochemii i genetyki (DN)

Laboratorium Biochemii i Genetyki, które funkcjonuje od maja 2010, powstało z myślą o prowadzeniu badań z zakresu uwarunkowań genetycznych do uprawiania sportu oraz genetycznej podatności na choroby i efekty prowadzonej terapii (w tym fizjoterapii). W ramach prowadzonych badań określany jest również wpływ prowadzonej fizjoterapii na poziom wskaźników biochemicznych (m.in. interleukiny, hormony).

Laboratorium posiada następujące urządzenia:

 • czytnik testu ELISA
 • aparat do łańcuchowej reakcji polmierazy (PCR)
 • aparat do elektroforezy DNA
 • system dokumentacji żeli
 • aparat do łańcuchowej reakcji polimerazy czasu rzeczywistego

Niniejsze wyposażenie pozwala na ocenę polimorfizmów genetycznych metodami opartymi na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR-SSP, PCR-RFLP) oraz łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (genotypowanie z użyciem sond TaqMan, HRM). Posiadana aparatura pozwala również na ilościową ocenę poziomu ekspresji genów metodami RT real-time PCR (mRNA) oraz ELISA (białko).

 

Pracownia odnowy biologicznej i balneoklimatologii (DN)

W pracowni realizowane są zajęcia z zakresu odnowy biologicznej, hydroterapii, termoterapii. Wodolecznictwo obejmuje zabiegi z grupy Sebastiana Kneippa w skład których wchodzą m. in. zimne lub ciepłe polewania, kąpiele medyczne, zawijania, okłady, zabiegi z grupy hartujących. Hydroterapia kneippowska obejmuje około 120 zabiegów zimno- lub ciepłoleczniczych i  polega na wywoływaniu  w organizmie określonych reakcji na bodźce za pomocą pojedynczych lub serii zabiegów, które trenują funkcjonalnie narządy i mechanizmy regulacyjne organizmu.

Pracownia posiada:

 • Wanna do masażu wirowego kręgosłupa i kończyn dolnych

Wanna  przeznaczona do masażu wirowego za pomocą systemu 12 dysz podzielonych na 3 niezależne sekcje po 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody. System sterownia pracą dysz umożliwia dowolny wybór masowanej okolicy oraz kombinowaną pracę dysz (7 możliwości) np. stawów skokowych i kręgosłupa. Dodatkowo dzięki dwóm poziomom napełniania (połowa / cała wanna) istnieje możliwość kontroli poziomu wody podczas zabiegu. Wskazania: zaniki mięśniowe, stany po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, stany po urazach tkanek miękkich, schorzenia  z grupy reumatycznych w okresie nieostrym, zaburzenia krążenia obwodowego, stany po odmrożeniach, wczesne okresy zwężającego zapalenia tętnic, choroba Raynauda. Przeciwwskazania: menstruacja, gorączka, infekcje dróg moczowych, nieprawidłowy odczyn naczynioruchowy, żylaki w zaawansowanym stadium.

 • Wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Model przeznaczony jest do masażu wirowego kończyn górnych. Zabieg prowadzony jest za pomocą 4 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody. Wskazania: jw. Przeciwwskazania: gorączka, czynnościowe zaburzenia pracy serca o podłożu emocjonalnym, nieprawidłowy odczyn naczynioruchowy, paradoksalna reakcja naczyniowa.

 • Wanna do masażu podwodnego i kąpieli elektryczno-wodnych

Umożliwia prowadzenie  klasycznego masażu podwodnego z użyciem węża z wymiennymi końcówkami oraz kąpieli elektryczno-wodnych w których wykorzystuje się przewodnictwo prądu elektrycznego przez wodę. Istnieje możliwość  przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem dowolnego z dostępnych prądów: galwanicznego, faradycznego lub diadynamicznego. Wskazania: polineuropatie, nerwobóle, niedowłady, zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, zaburzenia krążenia obwodowego. Przeciwwskazania: niewydolność krążenia, rozrusznik serca, znaczne nadciśnienie.

 • Sauna fińska

Kąpiel w saunie stanowi zmiennocieplny zabieg termoterapeutyczny przez połączenie działania suchego, gorącego powietrza z okresowym krótkim i gwałtownym wzrostem wilgotności. Po przegrzaniu całkowitym następuje ochłodzenia ciała w sposób bierny lub poprzez zastosowanie zabiegu wodoleczniczego. Kąpiel w saunie m. in. pobudza gruczoły dokrewne i stymuluje układ odpornościowy, rozluźnia zrosty, poprawia ruchomość stawów, pobudza czynności gruczołów potowych, działa hartująco.

 • Wielofunkcyjna kapsuła SPA

Przeznaczona do zabiegów z zakresu odnowy biologicznej obejmujących natryski strumieniem wody, chromoterapię, masaż wibracyjny oraz saunę infrared. Środowisko fizykochemiczne wnętrza kapsuły ułatwia wnikanie przez skórę surowców balneologicznych i fitobalneologicznych i aromatycznych, podnoszących wartość terapeutyczną i efekty psychoterapeutyczne zabiegu.