Strona główna

1. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej

Laboratorium robotyki – P1-14 (D)

Zajęcia z przedmiotu: Podstawy robotyki II - laboratorium, Systemy wizyjne - laboratorium

Wyposażenie: dwa stanowiska z robotami FANUC: Arc Mate 100ic oraz LR Mate 200iC, 5 licencji programu Roboguide do wirtualnego programowania stanowisk zrobotyzowanych, przenośnik taśmowy, system wizyjny Fanuc, dwa roboty firmy Eshed Robotec: SCORA ER-14, Scorboter ER-V,  10 stanowisk komputerowych, 4 zestawy robotów LEGO MINDSTORMS NXT, system wizyjny ER-RoboVision, zestaw checkerów wizyjnych firmy Cognex z akcesoriami, zestaw wizyjny firmy National Instruments (karta NI PCIe-1433, kamera Basler acA2000-340kc), kamera internetowa TRENDnet tv-ip110, 14 licencji programu Photoshop, stanowisko do programowania i testowania systemów bezpieczeństwa zawierająca kamerę bezpieczeństwa firmy V300 SICK oraz moduły bezpieczeństwa firmy Wieland;

Laboratorium automatyzacji i techniki mikroprocesorowej – P1-15 (D,N,Z)

W laboratorium znajduje się 12 stanowisk.

Nr 1-4 Stanowiska do łączenia układów stykowych z wykorzystaniem przekaźników, styczników oraz przekaźnika programowalnego; Nr 5-8 Stanowiska do programowania i nauki obsługi sterowników programowalnych M238 oraz dotykowych paneli operatorskich; Nr 9-10 Stanowiska do programowania i nauki obsługi sterowników programowalnych Twido oraz dotykowych paneli operatorskich; Nr 11 Stanowisko do programowania i nauki obsługi falownika oraz urządzeń bezpieczeństwa; Nr 12 Stanowisko do programowania i sterowania układami do rozruchu silników indukcyjnych. Laboratorium jest przystosowane do prowadzenia szkoleń dla przemysłu (we współpracy z firmą Projekt Automatyka i Elektrotechnika Sp. z o.o. i Schneider Electric).

Laboratorium automatyzacji napędu elektrycznego – P1-16 (D)

W Laboratorium znajduje się 10 stanowisk

Nr 1-5 Stanowiska do programowania i nauki obsługi sterownika programowalnego Simatic S7-200; Nr 6-10 Stanowiska do programowania i nauki obsługi przekaźników programowalnych Logo!

Laboratorium napędu elektrycznego – P1-17 (D)

8 stanowisk (9 ćwiczeń)

Stanowiska obejmują: Układ napędowy z falownikiem o sterowaniu DTC (cz1 i cz2), Układ napędowy z Soft starterem SIEMENS SICOSTART, Układ pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości, Układ napędowy z falownikiem HITACHI J300, Układ wentylatorowy zasilany przemiennikiem częstotliwości, Stację klimatyzacyjną, Stanowisko z falownikiem Hitachi J50, Układ kaskady przekształtnikowej stałego momentu i Robota mobilnego o zasilaniu wspomaganym baterią słoneczną.

Laboratorium badawcze napędów elektrycznych – P1-18 (N,Z)

Wyposażenie:

1. Komputer przemysłowy firmy Speedgoat z systemem czasu rzeczywistego wyposażony w 32 kanałową kartę analogową o izolowanych wejściach/wyjściach oraz dynamicznie programo-waną kartę FPGA umożliwiającą utworzenie 16 cyfrowych kanałów we/wy, oraz 6 kanałów PWM
o częstotliwości pracy do 33 MHz. Aplikacje czasu rzeczywistego są tworzone za pomocą środowiska Matlab/Simulink z wykorzystaniem dodatkowego oprogramowania.

2. Analizator mocy firm LEM

 • przyrząd o sześciu kanałach napięciowych (do 1000V) i sześciu prądowych,
 • trzy komplety boczników (zakresy: 10A, 30A, 100A, klasa 0,03, uchyb kątowy - 0,001°/kHz),
 • trzy komplety przetworników prądowych IT -150-S, 150 A z zasilaczem (klasa 0,01),
 • trzy komplety cęgów biernych 61C1 o zakresie 1000 A (klasa 0,4),
 • opcja 61T1 - wyznaczanie momentu elektromagnetycznego w stanach ustalonych i dynamicznych (dokładność - 3%),
 • interfejsy RS-232, GPIB, doposażony w konwerter GPIB-USB firmy NI

3. Analizator mocy firmy Voltech

4. Analizator sieci LEM TOPAS 1000

 • przyrząd o czterech (ośmiu) izolowanych kanałach napięciowych (do 1000V) i/lub czterech kanałach prądowych, z cęgami o zakresie 20A i 200A. Do przyrządu zaadaptowano m.in. cęgi prądowe bierne z kompletu D6200,
 • opcja jakości energii, złożony system wyzwalania, rejestracja zjawisk typu transient (10MS/s)
 • mierzy wartości chwilowe i skuteczne (10ms), moce P,Q,S,
 • wyniki zapisuje na dysku o pojemności 512 MB,
 • zalety: szybka konfiguracja z komputera (Ethernet), wygodny system przeglądania i ściągania wyników pomiaru, sporządzania wykresów lub tablic wyników.

5. Analizator jakości energii LEM MEMOBOX 800

 • przyrząd dedykowany przede wszystkim do pomiarów jakości energii,
 • mierzy standardowe parametry jakości energii wg normy EN 50160,
 • mierzy parametry jakości energii w przedziałach uśredniania zadeklarowanych przez użytkownika,
 • pomiar prądów za pośrednictwem cęgów 5/50A lub cewek Rogowskiego do 3000 A,
 • zalety: szybka konfiguracja z komputera (RS-232), wygodny system przeglądania i ściągania wyników pomiaru, sporządzania wykresów lub tablic wyników.

6. Trójfazowy rejestrator energii Fluke 1735

 • badania obciążenia – weryfikacja pojemności układu elektrycznego przed dodaniem obciążeń,
 • ocena poboru mocy – kwantyfikacja poboru energii przed i po dokonaniu ulepszeń, uzasadniająca zastosowanie urządzeń zmniejszających pobór energii,
 • pomiar harmonicznych – wykrywa problemy związane z harmonicznymi, które mogą spowodować uszkodzenie lub przerwę w pracy urządzeń o kluczowym znaczeniu,
 • wychwytywanie zdarzeń napięciowych – wychwytywanie spadków i skoków napięcia, które wywołują błędne ponowne uruchamianie urządzeń lub uciążliwe wyzwalanie wyłączników układu,
 • służy do rejestracji parametrów jakości energii, badania obciążenia siłowego i testowania poboru mocy,
 • wyposażony w sody napięciowe, przetworniki prądu: cewki Rogowskiego (15 A/150 A/3000 A) oraz cęgi prądowe 1A/10A,
 • mierzy moce S, P, Q, D, PF, THDI, THDV, energię w zadanym przedziale czasu,   harmoniczne do 40., możliwe ustawienie wyzwalania pomiaru zdarzeniami w sieci,
 • zasilany z baterii lub zasilacza sieciowego.

7. Jednofazowy miernik cęgowy LEM HEME Analyst 2060

 • mierzy zestaw: wartość średnia, skuteczna, międzyszczytowa, maksymalna, częstotliwość,
 • działa w trybie oscyloskopowym, można oglądać przebieg czasowy prądu lub napięcia,
 • oblicza moc czynną, pozorną, bierną,
 • możliwy tryb trójfazowy dla obciążeń symetrycznych,
 • harmoniczne (bargraf), THD.

8. Zestaw pomiarowy do średnich i niskich napięć National Instruments

 • możliwość pomiaru prądu w obwodach poprzez cewki Rogowskiego lub przetwornik DC+AC LEM,
 • możliwość pomiaru napięć trójfazowych w obwodach średniego napięcia do 10kV na wejściu i wyjściu układu przetwarzania energii,
 • rejestracja przebiegów czasowych w 16 kanałach pomiarowych z częstotliwością próbkowania 400kS/s, w wybranych aplikacjach z maksymalną częstotliwością próbkowania sprzętu pomiarowego,
 • możliwość pobierania izolowanych sygnałów z obwodów automatyki z zakresu +/-10V lub 0(4)-20mA
 • możliwość pomiaru prędkości na bazie sygnałów z dowolnego typu enkodera,
 • możliwość bieżącego podglądu dowolnych dwóch sygnałów mierzonych za pomocą oscyloskopu o dużej (14 bitowej) rozdzielczości,
 • możliwość zapisu w czasie rzeczywistym na dyski typu RAID strumienia danych pomiarowych z 16 kanałów pomiarowych przy częstotliwości próbkowania 400kS/s.
 • Składniki układu National Instruments: chassis NI PXIe-1062Q, jednostka centralna NI PXIe-8130, 8-kanałowa karta pomiarowa przetworników D/A NI PXI-6133, równoczesne próbkowanie do 2,5 MS/s we wszystkich kanałach z rozdzielczością 14-bitową, 2 sztuki w zestawie, 2-kanałowy digitizer (oscyloskop cyfrowy) NI PXIe-5122, z rozdzielczością 14-bitową i częstotliwością do 100 MS/s, wielofunkcyjna karta NI PXI-7852R oparta na strukturze FPGA, możliwość zaprogramowania wejść/wyjść analogowych i cyfrowych, matryca dysków RAID o pojemności 1 TB, maksymalna prędkość przesyłu danych, układ kondycjonowania sygnału en kodera dostosowany do częstotliwości do 150 kHz przesyła sygnały za pomocą uproszczonego interfejsu RS485 izoluje sygnał wyjściowy od obwodu wejściowego dopasowuje sygnały prądowe 0(4)-20mA i napięciowe: 5V, 15V, 24V oraz kompensuje offset sygnału a ponadto zawiera zasilacz +/-15V do przetwornika LEM HOP 2000-SB/SP1.

9. Oscyloskopy czterokanałowe Tektronix oraz Yokogawa o paśmie 350 MHz,

10. Hamownica proszkowo-indukcyja firmy Magtrol

zautomatyzowane stanowisko pomiarowe wykorzystujące wysokiej klasy hamownicę indukcyjno-proszkową firmy Magtrol o prędkości pracy do 10 000 obr/min,

11. Falownik do napędów wysokoobrotowych

trzy falowniki napięcia własnej konstrukcji przeznaczone do badań napędów pracujących przy prędkościach obrotowych do 100 000 obr/min,

12. Stanowisko pomiarowe do napędów wysokoobrotowych

stanowisko pomiarowe do badań silników elektrycznych o bardzo wysokiej prędkości obrotowej wyposażone w kartę pomiarową,

13. Zasilacze sterowane, przetworniki pomiarowe napięcia i prądu oraz sondy różnicowe,

14. Stanowisko do wyznaczania charakterystyk materiałów magnetycznych wyposażone we fluksomierz Lakeshore M450.

Wyposażenie laboratorium stało się możliwe za sprawą realizacji projektów badawczych (projekty promotorskie i własne MNiSW (M. Łukaniszyn, M. Jagieła), grant aparaturowy (M. Łukaniszyn)) a także poprzez współpracę międzynarodową z Durham University w Wielkej Brytanii.

Przeznaczeniem sprzętu są wszechstronne badania maszyn elektrycznych ułamkowej i małej mocy (napędy pojazdów, układy związane z wykorzystaniem energii odnawialnej). Unikalność laboratorium polega na możliwości prowadzenia badań maszyn o bardzo wysokich prędkościach obrotowych. System czasu rzeczywistego umożliwia realizowanie zadań związanych zarówno ze sterowaniem napędami oraz przyrządami pomiarowymi, jak również akwizycję danych pomiarowych.

Badania w laboratorium mogą być realizowane przy współpracy z jednostkami naukowymi oraz zakładami przemysłowymi związanymi z zastosowaniem niekonwencjonalnych napędów elektrycznych oraz prowadzącymi działalność w obszarze wykorzystania energii odnawialnej.

Laboratorium opiekują się: dr hab. inż. Mariusz Jagieła, dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski oraz dr inż. Krzysztof Wróbel.

Laboratorium maszyn elektrycznych – P1-19 (D)

Liczba stanowisk 8:

Opis:

W Laboratorium maszyn elektrycznych można wydzielić 8 stanowisk do badania maszyn elektrycznych. Dla maszyn małej mocy (P1-19) można wyróżnić stanowiska do badania: transformatorów (charakterystyki podstawowe, praca równoległa i zwrotna), maszyn asynchronicznych trójfazowych (silnik klatkowy i pierścieniowy), maszyn asynchronicznych jednofazowych (silnik z kondensatorem pracy, silnik z rezystancyjną fazą rozruchową) oraz silnika uniwersalnego. Pozostałe stanowiska (Luboszycka-L8) obejmują: badania silnika synchronicznego, współpracę prądnicy synchronicznej z siecią oraz badania maszyn prądu stałego. Każde ze stanowisk umożliwia zebranie podstawowych danych dotyczących maszyny, wykreślenie podstawowych charakterystyk w różnych stanach pracy i określenie własności ruchowych. Stanowiska do pomiarów dynamicznych wyposażone są w układy umożliwiające przesyłanie danych do komputera i zapisywanie oraz drukowanie wyników pomiarów.

Laboratorium komputerowe I – P1-105 (D,N,Z)

Liczba stanowisk: 12

Opiekun sali: dr inż. Marcin Kowol

Opis:

W Laboratorium komputerowe znajdują się stanowiska komputerowe wyposażone w karty pomiarowe typu NI PCI 6221 posiadające 16 wejść analogowych, 2 wyjścia analogowe , 24 cyfrowe linie I/O oraz dwu 32-bitowe liczniki. W sali prowadzone są zajęcia z zakresu programowania w środowisku Labview wykorzystywanego do tworzenia aplikacji związanych z testowaniem, pomiarami i sterowaniem. Realizowany jest również program NI LabVIEW Academy, w ramach którego studenci otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą potwierdzić przystępując do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku NI LabVIEW. Dodatkowo w ramach ćwiczeń prowadzone są zajęcia z zakresu grafiki komputerowej, programowania w języku c++ i Java. Laboratorium obejmuje również ćwiczenia związane z programowaniem procesorów sygnałowych.

Laboratorium komputerowe II – P1-106 (D)

Zajęcia z przedmiotów: Informatyka w elektrotechnice, Informatyka I, Modelowanie matematyczne, Środowiska obliczeniowe, Specjalizowane języki narzędziowe, Systemy wizyjne, Programowanie aplikacji graficznych

Wyposażenie: 14 komputerów desktop-PC z oprogramowaniem (kompilatory i interpretery języków programowania: C++, Java, Python)

Laboratorium energoelektroniki – P1-117 (D,N)

Liczba stanowisk 9:

 1. Parametry i charakterystyki statyczne diody, tyrystora i triaka, Parametry i charakterystyki statyczne tranzystorów mocy i tyrystorów specjalnych;
 2. Jednokierunkowe prostowniki niesterowane, Dwukierunkowe prostowniki niesterowane;
 3. Prostowniki sterowane jednofazowe, Trójfazowy jednokierunkowy prostownik sterowany, Trójfazowy dwukierunkowy prostownik sterowany;
 4. Sterowniki mocy prądu przemiennego;
 5. Badanie prostych bramek logicznych TTL;
 6. Analogowe i cyfrowe rozwiązania generatorów PWM;
 7. Modulacja szerokości impulsów w układzie Hoppera;
 8. Parametry dynamiczne i termiczne diody i tyrystora;
 9. Badanie korekcji współczynnika mocy

Laboratorium elektrotechniki – P1-118 (D)

Liczba stanowisk 14:

 1. Analiza obwodów elektrycznych metodą miejsc geometrycznych (wykresy kołowe);
 2. Badanie rezonansu napięć;
 3. Badanie transformatora jednofazowego - konstrukcja schematu zastępczego na podstawie pomiarów w różnych stanach pracy;
 4. Badanie układów prostowniczych jedno- i trójfazowych;
 5. Badanie źródeł napięć prądu stałego i przemiennego;
 6. Badanie dławika;
 7. Ferrorezonans;
 8. Filtry składowych symetrycznych;
 9. Obwody liniowe z cewkami sprzężonymi magnetycznie;
 10. Obwody trójfazowe (połączenia w gwiazdę i trójkąt - asymetrie i przypadki awarii);
 11. Pomiar mocy i energii;
 12. Pomiar RLC;
 13. Stany nieustalone;
 14. Wyznaczanie parametrów łańcuchowych czwórników pasywnych, liniowych.

 

2. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Diagnostyki

Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (KEP)

Dla potrzeb realizacji badań własnych, przewodów doktorskich, prac dyplomowych, zajęć dydaktycznych zespół dysponuje następującymi laboratoriami:

Laboratorium pomiarowe elektrotechniki (D)

Wykaz aktualnie prowadzonych ćwiczeń:

 • Analiza obwodów elektrycznych metodą miejsc geometrycznych (wykresy kołowe);
 • Badanie rezonansu napięć;
 • Badanie transformatora jednofazowego - konstrukcja schematu zastępczego na podstawie pomiarów w różnych stanach pracy;
 • Badanie układów prostowniczych jedno- i trójfazowych;
 • Badanie źródeł napięć prądu stałego i przemiennego;
 • Badanie dławika;
 • Ferrorezonans;
 • Filtry składowych symetrycznych;
 • Obwody liniowe z cewkami sprzężonymi magnetycznie;
 • Obwody trójfazowe (połączenia w gwiazdę i trójkąt - asymetrie i przypadki awarii);
 • Pomiar mocy i energii;
 • Pomiar RLC;
 • Stany nieustalone;
 • Wyznaczanie parametrów łańcuchowych czwórników pasywnych, liniowych.

Laboratorium komputerowe elektrotechniki (D)

Zainstalowane oprogramowanie:

 • Matlab/Simulink 2012,
 • PSpice v 9.0.

Wykaz aktualnie prowadzonych ćwiczeń:

 • Filtry reaktancyjne LC (zasilane sygnałem sinusoidalnym i niesinusoidalnym);
 • Linie transmisyjne;
 • Obwody z zasilaniem sinusoidalnym;
 • Rezonans w obwodach elektrycznych;
 • Stany nieustalone;
 • Stany nieustalone II.

Laboratorium transformatorów i aktuatorów (N, Z) do badań nowoczesnych konstrukcji dławików i transformatorów, silników i siłowników o ruchu liniowym oraz łożysk magnetycznych

Laboratorium dysponuje następującą aparaturą:

 • trzy wysokiej klasy zasilacze DC o mocy 3,3 kW;
 • dwa wzmacniacze audio o mocy 3,2 kW każdy;
 • przetworniki pomiarowe LEM prądu i napięcia;
 • cztery nowoczesne karty pomiarowe;
 • stanowisko do badania parametrów silników i siłowników o ruchu liniowym;
 • profesjonalna kamera termowizyjna;
 • dwa teslomierze oraz strumieniomierze pola mag.;
 • laserowy czujnik położenia;
 • cztery oscyloskopy cyfrowe.

Zainstalowane oprogramowanie:

 • Matlab/Simulink 2012;
 • ThermaCAM Researcher 2.9 Professional.

Najważniejsze wykonywane badania obejmują:

 • pomiary charakterystyk transformatorów i dławików dla niskich o średnich częstotliwości (do 20 kHz);
 • pomiary parametrów aktuatorów o ruchu liniowym;
 • pomiary własności magnetycznych materiałów ferromagnetycznych;
 • pomiary nagrzewania konstrukcji elementów mechatroniki;
 • pomiary parametrów akceleratorów elektromagnetycznych.

W wymienionym laboratorium zrealizowano 4 prace doktorskie – dr inż. Dariusz Koteras, dr inż. Andrzej Waindok, dr inż. Jan Zimon, dr inż. Dawid Wajnert. W trakcie realizacji jest jedna praca doktorska (mgr inż. Piotr Graca).

Laboratorium to służy także dyplomantom w praktycznej realizacji prac inżynierskich i magisterskich. W zakresie badań aktuatorów o ruchu liniowym wykonano 5 prac inżynierskich oraz 11 prac magisterskich.

Laboratorium obliczeń numerycznych (N, Z) składające się z dwóch stacji roboczych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (Opera-3d ver. 13 oraz Ansys ver. 14.5).

Wykonywane badania:

 • symulacje pola magnetycznego, elektrycznego, cieplnego, prądów wirowych w dławikach, transformatorach oraz aktuatorach o ruchu liniowym;
 • badania nowoczesnych algorytmów obliczania stanów nieustalonych w maszynach elektrycznych;
 • obliczenia polowo-obwodowe;
 • obliczenia pól sprzężonych.

Laboratorium Fal i anten (D, Z) składające się z 2-ch stanowisk z zainstalowanym oprogramowaniem do badań numerycznych rozkładu pól HF w przestrzeni 3D (Ansys v.14.5, MManaGal v.1.2, SonnetLite). Ponadto w Sali P1-302 znajdują się 4 stanowiska pomiarowe umożliwiające weryfikację wyników obliczeń numerycznych. Badania dotyczą w głównej mierze anten i innych struktur promieniujących, które pracują w zakresie częstotliwości od 30-3000MHz.

Laboratorium nowoczesnych wykonawczych elementów napędowych mechatroniki (N, D)

Wykonywane badania oraz ćwiczenia:

 • pomiary charakterystyk silnika liniowego synchronicznego;
 • badanie nowoczesnych ogniw galwanicznych;
 • badania nowoczesnych, innowacyjnych układów chłodzenia;
 • nauka oprogramowania sterowników sterujących elementami wykonawczymi „inteligentnego domu”;
 • pomiary nagrzewania wybranych elementów mechatroniki;
 • modelowanie wybranych nowoczesnych układów mechatronicznych (program LMS Imagine.Lab AMESim);
 • badania metod sterowania elementów mechatroniki o ruchu liniowym;
 • badania metod sterowania lewitacją magnetyczną.

 

Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych

Dla potrzeb realizacji badań własnych, przewodów doktorskich, prac dyplomowych, wespół  z Zakładami Przemysłowymi, z którymi współpracujemy, z Doktorantami, zorganizowano trzy laboratoria naukowo-badawcze:

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Elektrowni (N)

Bazę tego laboratorium stanowią bloki energetyczne 360 MW i urządzenia pomocnicze Elektrowni Opole. W tej nowoczesnej wytwórni energii elektrycznej pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością Elektrowni jak i Katedry. Wyposażenie stanowią między innymi:

 • Stanowisko komputerowe do oceny stanu dynamicznego maszyn w czasie eksploatacji na podstawie pomiarów okresowych i analizy drgań lub śledzenia i analizy danych z systemu monitorowania ciągłego
 • Miernik do poziomu drgań umożliwiający pomiar wg norm ISO
 • Lampa stroboskopowa do oględzin elementów wirujących maszyn
 • Stetoskop elektroniczny do osłuchiwania łożysk i innych elementów maszyn
 • Analizator drgań umożliwiający analizę drgań obiektu wg norm ISO oraz wyważanie wirników maszyn
 • Zbieracz danych wraz z oprogramowaniem umożliwiający gromadzenie okresowych danych pomiarowych z uprzednio utworzonych tras pomiarowych
 • Miernik poziomu dźwięku z filtrem oktawowym
 • Laserowy przyrząd do sprawdzania współosiowości wałów maszyn
 • Model maszyny wirnikowej do symulacji pracy maszyny w różnych warunkach, umożliwiający co najmniej wyważanie, osiowania wałów, ocenę pracy łożysk
 • Laserowy miernik drgań

Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych (N)

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Zakładach TurboCare Polska SA w Lublińcu. W tym nowoczesnym zakładzie produkcyjno - remontowym energetyki, pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością TurboCare Polska SA w Lublińcu jak i Katedry.

Wyposażenie stanowią między innymi szerokopasmowe analizatory wnz o paśmie częstotliwości od 30kHz do 500kHz. Pasmo częstotliwości określone jest stosownymi normami a zakres został dobrany tak aby zminimalizować liczbę zakłóceń w stosunku do sygnału pomiarowego. Parametry filtrów analizatorów szerokopasmowych wynoszą:

 • dolna częstotliwość graniczna   f1 = 30kHz – 100kHz,
 • górna częstotliwość graniczna   f2 < 500kHz,
 • szerokość pasma                            100kHz < f < 400kHz.

Podstawową aparaturą do celów diagnostycznych są szerokopasmowe analizatory wnz:

 • PD Smard firmy Doble Lemke
 • LDS-6 firmy Lemke Diagnostics
 • DDX 7000 firmy Robinson Instruments
 • LDP-5 - przenośny lokalizator wnz
 • Kondensatory pomiarowe
 • Anteny do wnz
 • Czujniki RFCT
 • Cewki Rogowskiego

Wszystkie testery posiadają wejście napięciowe synchronizujące co pozwala na analizę amplitudowo – fazową wyładowań. Impulsy wnz mogą być bezpośrednio doprowadzone do jednostki pomiarowej poprzez impedancję pomiarową lub przekładnik prądowy wysokiej częstotliwości zainstalowany w gałęzi pomiarowej.

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni (N)

Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Cementowni ODRA SA. W tej nowoczesnej wytwórni cementu pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe.
Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością Cementowni jak i Katedry. Wyposażenie stanowią między innymi:

 • SKF Multilog On-line System IMx-S. Jest to wysokiej klasy stacjonarny analizator służący do diagnostyki ciągłej (on-line), wyposażony w 16 wejść analogowych i 8 cyfrowych z możliwością jednoczesnego pomiaru wszystkich kanałów do częstotliwości 40 kHz. 4 kanały cyfrowe służą do pomiaru wszystkimi standardowymi impulsatorami, zaś kolejne 4 z impulsatorami sygnału prostokątnego w zakresie wyzwalania 12÷24 V. Analizator posiada również indywidualne zasilanie 24 V, maksymalnie 40 mA/kanał. Do wyboru są: akcelerometr ICP (z wewnętrzną elektroniką, zasilaną z urządzenia), sygnał napięciowy, sygnał prądowy (4÷20 mA), B - czujnik (wyjście 4÷20 mA), sonda wiroprądowa (-24 V) oraz dzielnik napięcia. System monitoringu SKF Multilog On-line System IMx-S daje możliwość pomiaru i analizy dowolnego sygnału diagnostycznego towarzyszącego pracy maszyn, dostępnego tak 
 • w postaci analogowej jak i cyfrowej.
 • Przyrząd Megger BM25
 • Tester stanu izolacji firmy SKF BAKER - D65R
 • Urządzenie R500 firmy Vibrocenter Wielokanałowy rejestrator wyładowań niezupełnych R500 firmy Vibrocenter. Urządzenie monitorujące stan izolacji maszyn elektrycznych w trybie on-line . System posiada własne oprogramowanie sterujące pracą urządzenia i analizą wyników pomiarów. Urzadzenie automatycznie kontroluje wnz w każdym z 15 kanałów. Podczas pomiarów rejestrowane są parametry, opisujące intensywność, częstotliwość, ilość impulsów wyładowań niezupełnych. Otrzymane wyniki porównuje się z dopuszczalnymi danymi, które znajdują się w pamięci przyrządu. Po przekroczeniu awaryjnego progu intensywności wyładowań R500 sygnalizuje to zaświeceniem odpowiedniej diody oraz może wyłączyć kontrolowane urządzenie z sieci.

W wymienionych laboratoriach zrealizowano 3 prace doktorskie - dr inż. Józefa DWOJAKA, dr inż. Marka KACPERAKA, dr inż. Wojciecha KANDORY, oraz 2 prace habilitacyjne - dr hab. inż. Zbigniewa PLUTECKIEGO i dr. hab. inż. Sławomira SZYMAŃCA.

  

3. Instytut Automatyki i Informatyki

Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych

Laboratoria dydaktyczne:

Pracownia automatyki – 2/IV

 • Laboratorium automatyki przemysłowej.
 • Laboratorium układów programowalnych automatyki.

Pracownia automatyki – 3/IV

 • Laboratorium automatyki przemysłowej.
 • Laboratorium układów programowalnych automatyki.

Pracownia komputerowa - 2/IV

 • Laboratorium ochrony danych w systemach i sieciach komputerowych.
 • Laboratorium Sieci Komputerowych.

Pracownia systemów pomiarowych automatyki - 1/V - Laboratorium Miernictwa Przemysłowego

Pracownia komputerowa - 5/V

 • Laboratorium programowania komputerów.
 • Laboratorium systemów równoległych i rozproszonych.

 

Katedra Informatyki

Laboratoria dydaktyczne:

Pracownia komputerowa - 1/II - Laboratorium sieci komputerowych Lokalnej Akademii Cisco

Pracownia komputerowa - 2/II - Laboratorium Informatyki

Pracownia komputerowa - 1/IV:

 • Laboratorium grafiki komputerowej
 • Laboratorium systemów baz danych
 • Laboratorium technik internetowych

Pracownia komputerowa - 2/V

 • Laboratorium programowania komputerów
 • Laboratorium Systemów Informatycznych
 • Laboratorium systemów operacyjnych

Pracownia komputerowa - 3/V - Laboratorium geograficznych systemów informacyjnych

Pracownia komputerowa - 4/V

 • Laboratorium grafiki komputerowej.
 • Laboratorium programowania komputerów.
 • Laboratorium systemów baz danych.
 • Laboratorium systemów operacyjnych.

 

Katedra Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych

Laboratoria dydaktyczne:

Pracownia automatyki – 1/IV

 • Laboratorium analizy i przetwarzania sygnałów.
 • Laboratorium metod komputerowych w technice.
 • Laboratorium teorii sterowania i podstaw automatyki.

Laboratorium systemów baz danych

Laboratorium technik internetowych

Pracownia komputerowa - 1/V:

 • Laboratorium analizy i przetwarzania sygnałów.
 • Laboratorium metod komputerowych w technice.
 • Laboratorium programowania komputerów.
 • Laboratorium systemów równoległych i rozproszonych.

 

Katedra Elektroniki i Teleinformatyki

Laboratoria dydaktyczne:

Pracownia elektroniki - 1/II - Laboratorium telekomunikacji

Pracownia miernictwa - 1/III - Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej

Pracownia miernictwa - 2/III - Laboratorium Metrologii Elektrycznej i Elektronicznej

Pracownia elektroniki - 1/IV:

 • Laboratorium Układów Elektronicznych oraz Techniki Cyfrowej i Impulsowej.
 • Laboratorium Systemów Telekomunikacyjnych.
 • Laboratorium Układów Programowalnych PLD.

Pracownia elektroniki - 2/IV - Laboratorium Podstaw Elektroniki

Pracownia systemów mikroprocesorowych - 1/V - Laboratorium techniki mikroprocesorowej i procesorów sygnałowych

 

Laboratoria badawcze dla pracowników:

Laboratorium badawcze Elektroniki i Telekomunikacji - 1/IV

Laboratorium badawcze Elektroniki i Telekomunikacji - 2/IV

Laboratorium badawcze diagnostyki elementów i układów automatyki

 

Laboratoria, w których można wykonywać prace dla odbiorców zewnętrznych (Z):

Laboratorium badawcze Elektroniki i Telekomunikacji 1/IV oraz 2/IV - Pomiary parametrów linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w zakresie w.cz. (do 3GHz), analiza widmowa sygnałów (do 8 GHz), obserwacja sygnałów w zakresie w.cz. (do 1,5 GHz)

 

4. Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć (D)

Wykonywane badania: 

 1. Pomiary wysokiego napięcia przemiennego
 2. Wytrzymałość powietrza przy napięciu przemiennym w polu niejednostajnym i jednostajnym
 3. Wytrzymałość powietrza w układach elektrod walców współosiowych przy napięciu przemiennym
 4. Wytrzymałość powietrza w układach elektrod walców równoległych mimoosiowych przy napięciu przemiennym
 5. Wytrzymałość powietrza przy napięciu stałym
 6. Wytrzymałość powietrza przy napięciu przemiennym w układzie z przegrodami
 7. Wytrzymałość powietrza przy napięciu stałym w układzie z przegrodami
 8. Badanie wyładowań ślizgowych
 9. Rozkład napięcia na modelu łańcucha izolatorów kołpakowych
 10. Badanie rozkładu natężenia pola elektrycznego pod przewodami jednotorowej linii elektroenergetycznej WN
 11. Pomiary napięcia przebicia i próba napięciowa wybranych dielektryków ciekłych
 12. Wytrzymałość elektryczna oleju elektroizolacyjnego przy napięciu przemiennym w polu niejednostajnym i jednostajnym
 13. Przepięcia ferrorezonansowe
 14. Badanie wytrzymałości elektrycznej dielektryków stałych
 15. Badanie rozkładu napięcia na rzeczywistym łańcuchu izolatorów kołpakowych
 16. Ocena wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej
 17. Lokalizacja miejsc wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym przy wykorzystaniu metody triangulacyjnej
 18. Badania odgromników zaworowych
 19. Przebiegi falowe w liniach długich
 20. Badanie rozkładu natężenia pola elektrycznego pod przewodami dwutorowej linii elektroenergetycznej WN
 21. Badanie rozkładu natężenia pola elektrycznego w torach prądowych walcowych oraz cylindrycznych przy wymuszeniu sinusoidalnym
 22. Badanie wytrzymałości udarowej powietrza
 23. Wytwarzanie i pomiary napięć udarowych

Laboratorium Bezpiecznego Użytkowania Urządzeń Elektrycznych (D) 

 1. Zasady bezpieczeństwa przeciwporażeniowego w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, pracujących w układzie sieci TN-C, TN-C-S, TN-S. Konfiguracja poszczególnych układów sieciowych
 2. Zasady bezpieczeństwa przeciwporażeniowego w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia pracujących w układzie sieci TT oraz IT. Konfiguracja poszczególnych układów sieciowych
 3. Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej niskiego napięcia pracującej w układzie TN poprzez zapewnienie dostatecznego szybkiego wyłączenia zasilania
 4. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) jako środka ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia pracujących w układach TN
 5. Ocena skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim w instalacji elektrycznych niskiego napięcia poprzez pomiar rezystancji izolacji
 6. Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie sieci niskiego napięcia TT poprzez zapewnienie dostatecznego szybkiego wyłączenia zasilania
 7. Pomiary i ocena rezystancji uziemienia ochronnego (uziomu) jako środka ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego napięcia
 8. Ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez zastosowanie izolacji stanowiska
 9. Protokoły odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia - Program" Sonel Pomiary Elektryczne"
 10. Kompleksowa ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rzeczywistej instalacji elektrycznej niskiego napięcia pracującej w układzie TN-C-S - pomiary na obiekcie rzeczywistym
 11. Badanie charakterystyk czasowo-prądowych zabezpieczeń ochronnych stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
 12. Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do wspierania projektowania oświetlenia wnętrz

 Laboratorium Automatyki Zabezpieczeniowej (D) 

 1. Badanie przekaźników prądowych i napięciowych o charakterystykach niezależnych
 2. Badanie przekaźników prądowych o charakterystykach zależnych
 3. Badanie zabezpieczeń kierunkowych
 4. Badanie zabezpieczeń różnicowych
 5. Badanie zabezpieczeń odległościowych
 6. Badanie automatyki SPZ
 7. Badanie zabezpieczeń transformatora energetycznego
 8. Badanie zabezpieczeń silnika asynchronicznego
 9. Badanie zabezpieczeń linii średnich napięć
 10. Badanie zabezpieczeń linii wysokich napięć
 11. Rejestracja zakłóceń zwarciowych
 12. Lokalizacja doziemień w sieciach prądu stałego
 13. Symulacja prądów i napięć
 14. Lokalizacja zwarć w liniach WN jednostronnie zasilanych
 15. Lokalizacja zwarć w liniach WN dwustronnie zasilanych

 Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych (D) 

 1. Badanie rozpływu prądów w liniach wysokiego napięcia dwustronnie zasilanych
 2. Rozpływ mocy w sieci węzłowej
 3. Obliczanie zapotrzebowania mocy szczytowej przez zakład przemysłowy
 4. Wyznaczanie strat mocy i energii
 5. Badanie wpływu regulacji napięcia generatora na równowagę statyczną układu elektroenergetycznego
 6. Badanie stabilności dynamicznej generatora synchronicznego współpracującego z systemem elektroenergetycznym
 7. Obliczanie zwarciowej macierzy impedancyjnej
 8. Obliczanie macierzy impedancji własnych i wzajemnych w układach elektroenergetycznych
 9. Badanie wartości napięć i prądów fazowych oraz ich składowych symetrycznych w układzie elektroenergetycznym w stanie zwarcia
 10. Obliczanie parametrów niezawodnościowych wybranych układów rozdzielni elektroenergetycznych wn
 11. Dobór liczby i mocy transformatorów elektroenergetycznych śn/nn
 12. Dobór prefabrykowanych baterii kondensatorów niskiego napięcia do kompensacji mocy biernej
 13. Obliczanie parametrów zwarciowych przy zwarciu trójfazowym w układzie elektroenergetycznym
 14. Optymalny rozstaw słupów linii wysokiego napięcia
 15. Wyznaczanie parametrów mechanicznych napowietrznych przewodów linii energetycznych
 16. Planowanie pracy równoległej transformatorów
 17. Regulacja napięcia. Obliczanie nastaw transformatorów 110kV/SN i SN/nn w sieci promieniowej
 18. Regulacja napięcia przy użyciu kondensatorów szeregowych i równoległych
 19. Przeprowadzanie operacji łączeniowych w wybranych układach stacji elektro- energetycznych
 20. Zwarcia niesymetryczne (w dowolnej konfiguracji)
 21. Sprawdzanie skuteczności uziemienia p. neutralnego
 22. Badanie kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach śr. N.
 23. Współpraca generatora z systemem elektroenergetycznym. Działanie automatyki SCO i SZR
 24. Regulacja napięcia za pomocą napięć dodawczych. Regulacja napięcia za pomocą kondensatorów
 25. Wyznaczanie impedancji składowych transformatora
 26. Badanie wartości napięć i prądów w układzie elektroenergetycznym w stanie pracy normalnej oraz dla różnych rodzajów zwarć
 27. Analiza rozpływu składowej zerowej w układzie elektroenergetycznym przy zwarciu z ziemią
 28. Transformacja składowych symetrycznych prądów i napięć dla różnych grup połączeń transformatora oraz dla różnych rodzajów zwarć
 29. Badanie przebiegów dobowych. Wyznaczanie charakterystyk statycznych odbiorców w systemie el-en

 Laboratorium Inżynierii Materiałowej (D) 

 1. Wyznaczanie temperaturowego współczynnika konduktywności przewodników i półprzewodników
 2. Zjawiska fotoelektryczne i elektroluminescencji w półprzewodnikach
 3. Badanie powietrznych układów izolacyjnych przy napięciu przemiennym
 4. Pomiar stratności dielektryków ciekłych mostkiem RLC
 5. Wykorzystanie programów graficznych do analizy wyników badań
 6. Pomiar współczynnika stratności dielektryków za pomocą miernika dobroci
 7. Pomiary przenikalności elektrycznej względnej dielektryków
 8. Badanie zjawiska Halla
 9. Wykorzystanie ultradźwięków do badania materiałów elektrotechnicznych
 10. Pomiar rezystywności dielektryków
 11. Badania materiałów ferromagnetycznych.
 12. Wyznaczanie podstawowych parametrów warystorów
 13. Wykorzystanie programów graficznych do analizy wyników badań

Laboratorium Konwersji Energii (D) 

 1. Badania porównawcze absorberów kolektorów słonecznych
 2. Badanie kolektora słonecznego
 3. Badanie baterii słonecznej
 4. Badanie termogeneratora półprzewodnikowego
 5. Badanie pompy ciepła
 6. Badanie modułu Peltiera
 7. Zestaw do wyznaczania charakterystyk zestawu bateria słoneczna – ogniwo paliwowe typu PEM
 8. Badanie przewodnictwa cieplnego
 9. Badanie systemów ogniw paliwowych
 10. Badanie silnika Stirlinga
 11. Badanie kolektora słonecznego I pompy ciepła
 12. Badanie elektrowni wiatrowej
 13. Badanie zestawu baterii PV

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych (D) 

 1. Badanie środków ochrony przed dotykiem pośrednim
 2. Badanie wybranych środków ochrony przed porażeniem
 3. Badanie rezystancji zestykowej zestyków aparatów elektrycznych
 4. Badanie rezystancji zestykowej styków modelowych
 5. Badanie układów połączeń przekładników prądowych
 6. Badanie podstawowych źródeł światła
 7. Badanie charakterystyk źródeł światła
 8. Badanie wyłącznika próżniowego
 9. Badanie oddziaływań elektrodynamicznych przewodów szynowych
 10. Badanie charakterystyk czasowo-prądowych urządzeń ochronnych
 11. Badanie rozkładu temperatury wzdłuż przewodów szynowych osłoniętych i nieosłoniętych
 12. Badanie nagrzewania aparatów zabudowanych i niezabudowanych
 13. Modelowanie układów zasilania oraz obciążeń odbiorców przemysłowych
 14. Badanie charakterystyk termobimetali
 15. Badanie łuku elektrycznego prądu stałego
 16. Badanie łuku elektrycznego prądu przemiennego
 17. Badanie kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia
 18. Badanie mikroprocesorowego regulatora mocy biernej
 19. Modelowe badania własności uziomów
 20. Badanie styczników niskiego napięcia
 21. Badanie wyłączników mechanizmowych niskiego napięcia

Laboratorium Energia ITLab (N, Z) 

 1. Badania związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii
 2. Badanie różnicy między poszczególnymi typami turbin, zarówno w zakresie efektywności wytwarzania energii jak i uciążliwości związanej z generacja hałasu, w tym wibracji
 3. Badania dotyczące pomiarów hałasu generowanego praca turbin

Laboratorium Napięć Udarowych (N, Z) 

 1. Poprawienie infrastruktury naukowo-badawczej oraz warunków nowoczesnego interaktywnego przeprowadzania badań na Wydziale EAiI
 2. Umożliwienie dostępu do nowoczesnej, światowej klasy aparatury naukowej naukowcom, doktorantom oraz studentom
 3. Zwiększenie kanałów dostępu do wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez udostępnienie laboratoriów
 4. Istotne rozszerzenie możliwości badawczych oraz poprawa poziomu badań własnych w jednostkach badawczych
 5. Podniesienie jakości poziomu umiejętności zawodowych beneficjentów ostatecznych- kadry naukowo - badawczej z naciskiem na umiejętności praktyczne

 Laboratorium Diagnostyki Infradźwięków (N, Z) 

 1. Poprawienie infrastruktury naukowo-badawczej oraz warunków nowoczesnego interaktywnego przeprowadzania badań na Wydziale EAiI
 2. Umożliwienie dostępu do nowoczesnej, światowej klasy aparatury naukowej naukowcom, doktorantom oraz studentom
 3. Zwiększenie kanałów dostępu do wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez udostępnienie laboratoriów
 4. Istotne rozszerzenie możliwości badawczych oraz poprawa poziomu badań własnych w jednostkach badawczych
 5. Podniesienie jakości poziomu umiejętności zawodowych beneficjentów ostatecznych- kadry naukowo - badawczej z naciskiem na umiejętności praktyczne

Laboratorium Diagnostyki Spektrofotometrii Optycznej (N, Z) 

 1. Poprawienie infrastruktury naukowo-badawczej oraz warunków nowoczesnego interaktywnego przeprowadzania badań na Wydziale EAiI
 2. Umożliwienie dostępu do nowoczesnej, światowej klasy aparatury naukowej naukowcom, doktorantom oraz studentom
 3. Zwiększenie kanałów dostępu do wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez udostępnienie laboratoriów
 4. Istotne rozszerzenie możliwości badawczych oraz poprawa poziomu badań własnych w jednostkach badawczych
 5. Podniesienie jakości poziomu umiejętności zawodowych beneficjentów ostatecznych- kadry naukowo - badawczej z naciskiem na umiejętności praktyczne

 Laboratorium Centrum ITLab (N, Z) 

 1. Poprawienie infrastruktury naukowo-badawczej oraz warunków nowoczesnego interaktywnego przeprowadzania badań na Wydziale EAiI
 2. Umożliwienie dostępu do nowoczesnej, światowej klasy aparatury naukowej naukowcom, doktorantom oraz studentom
 3. Zwiększenie kanałów dostępu do wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej poprzez udostępnienie laboratoriów
 4. Istotne rozszerzenie możliwości badawczych oraz poprawa poziomu badań własnych w jednostkach badawczych
 5. Podniesienie jakości poziomu umiejętności zawodowych beneficjentów ostatecznych- kadry naukowo - badawczej z naciskiem na umiejętności praktyczne

Laboratorium Optymalizacji Pracy oraz Rozbudowy Elektroenergetycznych Sieci Rozdzielczych (N, Z) 

 1. Optymalizacja konfiguracji sieci rozdzielczej SN
 2. Optymalizacja poziomów napięć
 3. Testowanie rozproszonych układów pomiarowych, rejestracji, systemów Smart Metering i Smart Grid
 4. Konfiguracja układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej