Strona główna

Projekty

Odkrywcy Sekretów Nauki AO

OSN

 

Tytuł projektu Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.01.02-16-005/15
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 970 882,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 970 882,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Wartość dofinansowania 4 677 482,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń - nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje dwa główne zadania:

1. Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • Technologie informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne) dla 8 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 15 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej;
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli (studia 2 semestralne) dla 16 nauczycieli ze szkół Miasta Opola.

2. Zajęcia na uczelni wyższej pn. „Przyszły inżynier na Politechnice”. Zadanie adresowane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i prowadzone jest przez wykładowców Politechniki Opolskiej w formie ciekawych pokazów i doświadczeń z wykorzystaniem pracowni Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki celem zwiększenia kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i informatycznych. Podczas kursu pojawiają się również zajęcia, prowadzone przez pracowników Akademickiego Biura Karier PO, które mają rozwijać kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole, inicjatywności czy kreatywności.

W ramach jednego przyjazdu zaplanowano wykład wprowadzający (wprowadzenie w tematykę wykładów, omówienie planu wizyty na uczelni), 4 godziny zajęć dla czterech max. 16-osobowych grup uczniów z przerwą na posiłek oraz wykład zamykający (sprawozdanie i ewaluacja uczestników). Przyjazdy na Politechnikę Opolską odbywają się średnio raz w miesiącu, począwszy od marca 2017 r. Łącznie przewidziano przyjazd grupy 800 licealistów, w tym 480 uczniów z terenu Aglomeracji Opolskiej i 320 uczniów z Miasta Opola w ciągu dwóch lat akademickich 2016/2017 i 2017/2018.

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli „Technologie informacyjnych w edukacji z programowaniem”, „Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli” oraz zajęcia z cyklu „Przyszły inżynier na Politechnice Opolskiej” odbywają się w odbywają się w związku z realizacją projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III

OSN

 

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-008/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 956 185,09 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 956 185,09 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość dofinansowania 4 688 185,09 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie: Technologii informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne), Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami sensomotoryki (studia 3 semestralne) i Neurorehabilitacji w edukacji i terapii z terapią sensoryczną (studia 2 semestralne), dla 15 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 6 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej.

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II

OSN

 

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-007/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość dofinansowania 4 682 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie: Technologii informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne), Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami sensomotoryki (studia 3 semestralne) i Neurorehabilitacji w edukacji i terapii z terapią sensoryczną (studia 2 semestralne), dla 15 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 6 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej.

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I

OSN

 

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-006/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość dofinansowania 4 682 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie: Technologii informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne), Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami sensomotoryki (studia 3 semestralne) i Neurorehabilitacji w edukacji i terapii z terapią sensoryczną (studia 2 semestralne), dla 15 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 6 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej.

Opolski Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2

OSZ2

                     

 

Tytuł projektu Opolski Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-028/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 8 801 917,49 (Politechnika Opolska – 275 028,71 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 8 801 917,49 (Politechnika Opolska – 275 028,71 PLN)
Wartość dofinansowania 7 901 917,49 (Politechnika Opolska – 255 132,61 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

O F E R T A

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

skierowana do szkół technicznych i zawodowych

województwa opolskiego

w ramach projektu pn.:

„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH:

1. Kursy przygotowawcze na studia techniczne

dla 4 klas szkół technicznych

150 uczniów (10 grup x 15 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach)

 •  matematyka (2 edycje po 15 osób) – 8 przyjazdów na każdą edycję (kurs 48h)

PROWADZĄCY: dr Andrzej METELSKI; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 05.2017r., II edycja: 02. – 04.2018r.

 • fizyka (2 edycje po 15 osób) – 6 przyjazdów na każdą edycję (kurs 36 h)

PROWADZĄCY: dr Marek KOSTRZEWA; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

 • j. angielski (2 edycje po 15 osób) – 5 przyjazdów na każdą edycję (kurs 30 h) – zajęcia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z elementami języka technicznego

PROWADZĄCY: dr Szymon WACH, mgr Anna BACZYŃSKA; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

 • j. niemiecki (2 edycje po 15 osób) – 5 przyjazdów na każdą edycję (kurs 30 h) – zajęcia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z elementami języka technicznego

PROWADZĄCY: dr Bogusław KUBIAK; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 01. – 02.2018r.,

 • techniki plastyczne w rysunku architektonicznym (2 edycje po 15 osób) – 6 przyjazdów na każdą edycję (kurs 36 h) – zajęciarozwijające wyobraźnię i wrażliwość plastyczną

cz. 1. rysunek, malarstwo, techniki mieszane,

cz. 2. rysunek odręczny z elementami perspektywy,

cz. 3. wprowadzenie do geometrii wykreślnej.

W SZCZEGÓLNOŚCI DLA KANDYDATÓW NA STUDIA O KIERUNKACH: BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA.

PROWADZĄCY: dr hab. Edward SYTY, mgr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

2. Zajęcia dodatkowe

dla klas 1-3 szkół technicznych i zawodowych

70 uczniów (6 grup x 10 – 15 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach) 

 • AutoCAD (2 edycje po 15 osób) – 7 przyjazdów na każdą edycję (kurs 42 h)

Program powszechnie używany w dziedzinach technicznych i inżynierskich m.in. przez konstruktorów, architektów, elektroników, mechaników i innych projektantów. Narzędzie to jest wykorzystywane do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD).  Na zajęciach omówiona zostanie filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb. Dalsza praktyczna część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom rysowania, modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn), wymiarowania oraz pracy z warstwami i blokami.

PROWADZĄCY: mgr Mirosław LASAR; planowany okres realizacji: I edycja: 05. – 06.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r. 

 • Arduino (2 edycje po 10 osób) – 3 przyjazdy na każdą edycję (kurs 18 h)

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą zapoznać się z programowaniem systemów wbudowanych. W trakcie zajęć uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi programowania niskopoziomowego. Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO. Uczniowie nabędą wiedzę z programowania interfejsów użytkownika (np. klawiatura, przyciski), czujników (np. temperatury, przyspieszenia) i urządzeń (np. LED, silnik). Dodatkowo zostaną zaznajomieni z teoretycznymi i praktycznymi podstawami transmisji danych.

oraz nabędą praktyczne umiejętności budowy prostych systemów wbudowanych i programowania w języku Arduino.

PROWADZĄCY: dr inż. Daria WOTZKA; planowany okres realizacji: I edycja: 10.2017r., II edycja: 04.2018r. 

 • Lego Mindstorms EV3 (2 edycje po 10 osób) – 3 przyjazdy na każdą edycję (kurs 18 h)

Celem zajęć, jest wdrożenie słuchaczy w świat programowania robotów z użyciem graficznego języka programowania. Dzięki gotowym programowym bloczkom oraz zestawowi klocków lego, słuchacze będą mogli nie tylko zaprogramować ale także zbudować swojego własnego robota. Zajęcia mają pokazać jak prosta i przyjemna może być nauka programowania. Uzyskane umiejętności można w szybki sposób przełożyć na programowanie złożonych procesów modelowania, czy sterowania w takich środowiskach programistycznych jak LabVIEW czy Matlab: Simulink.

PROWADZĄCY: mgr Paweł MAJEWSKI; planowany okres realizacji: I edycja: 11.2017r., II edycja: 05.2018r. 

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

3. Zajęcia warsztatowe w laboratoriach

360 uczniów (12 grup x 30 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach)

12 przyjazdów po 30 osób.

Uczniowie zostaną podzieleni na 3 grupy po 10 osób. Każda grupa przez 6 godzin będzie miała zajęcia w 3 różnych laboratoriach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 5).

 • Laboratorium automatyki i inżynierii odwrotnej

Uczniowie będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnym elementem procesu wytwarzania wyrobu. Wezmą również czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. Zgodnie z techniką inżynierii odwrotnej element ten po opracowaniu zostanie przesłany do wydruku na drukarce 3D. Pozwoli to przedstawić cały cykl czynności stosowanych w ramach inżynierii odwrotnej.

PROWADZĄCY: dr inż. Krzysztof ŻAK; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

 • Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych

Uczniowie wykorzystując techniki wizualizacyjne (rejestracja zjawisk szybkozmiennych kamerą wideo wykonującą do 2000 zdjęć na sekundę oraz zastosowanie techniki cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV) będą oceniać poprawność doboru parametrów geometrycznych i przepływowych wykonanych przez siebie modyfikacji maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych. Przykładowe ćwiczenia: ocena oporu aerodynamicznego modelu samochodu lub samolotu, ocena efektywności transportu
i mieszania cieczy oraz ciał stałych, ocena zachowania się modeli konstrukcji budowlanych w warunkach występowania silnych wiatrów.

PROWADZĄCY: dr inż. Grzegorz LIGUS; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

 • Laboratorium silników spalinowych

W trakcie zajęć zostanie omówiona budowa nowoczesnego silnika spalinowego (montowanego obecnie w samochodach Citroen C3) oraz działanie podstawowych podzespołów takich jak: wtrysk bezpośredni, zmienne fazy rozrządu, elementy wyrównoważające. Uczniowie będą mieli za zadanie przeprowadzenie demontażu poszczególnych podzespołów silnika. Następnie zostanie przeprowadzony montaż silnika, w trakcie którego zostanie zwrócona uwaga na poprawny montaż elementów sterujących pracą silnika (np. układ rozrządu).

PROWADZĄCY: dr inż. Krzysztof PRAŻNOWSKI; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

 

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ TCHNICZNYCH I ZAWODOWYCH:

1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli

 Kurs grafiki komputerowej dla 15 nauczycieli – 5 przyjazdów (kurs 30 h)

Na kursie poruszane będą następujące zagadnienia:

-   zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi i dostępnymi dla każdego posiadacza komputera technologiami generowania i edycji trójwymiarowej grafiki komputerowej,

-   przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z obsługi oprogramowania do generowania grafiki 3D (program Blender),

-   zakres wiedzy przekazywany słuchaczom podczas ćwiczeń praktycznych z obrazowania 3D obejmował będzie tworzenie i edycję modeli obiektów, konstrukcję sceny 3D, animowanie obiektów, renderowanie fotorealistycznych map bitowych i animacji.

Wiedza przekazana uczestnikom kursu sprawi, że posiądą oni umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej, które pozwolą im na samodzielne kreowanie własnego przekazu graficznego z wykorzystaniem technik komputerowych.

PROWADZĄCY: dr inż. Mariusz SOBOL; planowany okres realizacji: 02. – 03.2017r.

Zapewniamy:                   

 • catering
 • materiały szkoleniowe

Podkategorie