Strona główna

OSZ2

                     

 

Tytuł projektu Opolski Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-028/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 8 801 917,49 (Politechnika Opolska – 275 028,71 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 8 801 917,49 (Politechnika Opolska – 275 028,71 PLN)
Wartość dofinansowania 7 901 917,49 (Politechnika Opolska – 255 132,61 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

O F E R T A

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

skierowana do szkół technicznych i zawodowych

województwa opolskiego

w ramach projektu pn.:

„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH:

1. Kursy przygotowawcze na studia techniczne

dla 4 klas szkół technicznych

150 uczniów (10 grup x 15 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach)

 •  matematyka (2 edycje po 15 osób) – 8 przyjazdów na każdą edycję (kurs 48h)

PROWADZĄCY: dr Andrzej METELSKI; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 05.2017r., II edycja: 02. – 04.2018r.

 • fizyka (2 edycje po 15 osób) – 6 przyjazdów na każdą edycję (kurs 36 h)

PROWADZĄCY: dr Marek KOSTRZEWA; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

 • j. angielski (2 edycje po 15 osób) – 5 przyjazdów na każdą edycję (kurs 30 h) – zajęcia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z elementami języka technicznego

PROWADZĄCY: dr Szymon WACH, mgr Anna BACZYŃSKA; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

 • j. niemiecki (2 edycje po 15 osób) – 5 przyjazdów na każdą edycję (kurs 30 h) – zajęcia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z elementami języka technicznego

PROWADZĄCY: dr Bogusław KUBIAK; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 01. – 02.2018r.,

 • techniki plastyczne w rysunku architektonicznym (2 edycje po 15 osób) – 6 przyjazdów na każdą edycję (kurs 36 h) – zajęciarozwijające wyobraźnię i wrażliwość plastyczną

cz. 1. rysunek, malarstwo, techniki mieszane,

cz. 2. rysunek odręczny z elementami perspektywy,

cz. 3. wprowadzenie do geometrii wykreślnej.

W SZCZEGÓLNOŚCI DLA KANDYDATÓW NA STUDIA O KIERUNKACH: BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA.

PROWADZĄCY: dr hab. Edward SYTY, mgr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

2. Zajęcia dodatkowe

dla klas 1-3 szkół technicznych i zawodowych

70 uczniów (6 grup x 10 – 15 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach) 

 • AutoCAD (2 edycje po 15 osób) – 7 przyjazdów na każdą edycję (kurs 42 h)

Program powszechnie używany w dziedzinach technicznych i inżynierskich m.in. przez konstruktorów, architektów, elektroników, mechaników i innych projektantów. Narzędzie to jest wykorzystywane do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD).  Na zajęciach omówiona zostanie filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb. Dalsza praktyczna część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom rysowania, modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn), wymiarowania oraz pracy z warstwami i blokami.

PROWADZĄCY: mgr Mirosław LASAR; planowany okres realizacji: I edycja: 05. – 06.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r. 

 • Arduino (2 edycje po 10 osób) – 3 przyjazdy na każdą edycję (kurs 18 h)

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą zapoznać się z programowaniem systemów wbudowanych. W trakcie zajęć uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi programowania niskopoziomowego. Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO. Uczniowie nabędą wiedzę z programowania interfejsów użytkownika (np. klawiatura, przyciski), czujników (np. temperatury, przyspieszenia) i urządzeń (np. LED, silnik). Dodatkowo zostaną zaznajomieni z teoretycznymi i praktycznymi podstawami transmisji danych.

oraz nabędą praktyczne umiejętności budowy prostych systemów wbudowanych i programowania w języku Arduino.

PROWADZĄCY: dr inż. Daria WOTZKA; planowany okres realizacji: I edycja: 10.2017r., II edycja: 04.2018r. 

 • Lego Mindstorms EV3 (2 edycje po 10 osób) – 3 przyjazdy na każdą edycję (kurs 18 h)

Celem zajęć, jest wdrożenie słuchaczy w świat programowania robotów z użyciem graficznego języka programowania. Dzięki gotowym programowym bloczkom oraz zestawowi klocków lego, słuchacze będą mogli nie tylko zaprogramować ale także zbudować swojego własnego robota. Zajęcia mają pokazać jak prosta i przyjemna może być nauka programowania. Uzyskane umiejętności można w szybki sposób przełożyć na programowanie złożonych procesów modelowania, czy sterowania w takich środowiskach programistycznych jak LabVIEW czy Matlab: Simulink.

PROWADZĄCY: mgr Paweł MAJEWSKI; planowany okres realizacji: I edycja: 11.2017r., II edycja: 05.2018r. 

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

3. Zajęcia warsztatowe w laboratoriach

360 uczniów (12 grup x 30 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach)

12 przyjazdów po 30 osób.

Uczniowie zostaną podzieleni na 3 grupy po 10 osób. Każda grupa przez 6 godzin będzie miała zajęcia w 3 różnych laboratoriach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 5).

 • Laboratorium automatyki i inżynierii odwrotnej

Uczniowie będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnym elementem procesu wytwarzania wyrobu. Wezmą również czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. Zgodnie z techniką inżynierii odwrotnej element ten po opracowaniu zostanie przesłany do wydruku na drukarce 3D. Pozwoli to przedstawić cały cykl czynności stosowanych w ramach inżynierii odwrotnej.

PROWADZĄCY: dr inż. Krzysztof ŻAK; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

 • Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych

Uczniowie wykorzystując techniki wizualizacyjne (rejestracja zjawisk szybkozmiennych kamerą wideo wykonującą do 2000 zdjęć na sekundę oraz zastosowanie techniki cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV) będą oceniać poprawność doboru parametrów geometrycznych i przepływowych wykonanych przez siebie modyfikacji maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych. Przykładowe ćwiczenia: ocena oporu aerodynamicznego modelu samochodu lub samolotu, ocena efektywności transportu
i mieszania cieczy oraz ciał stałych, ocena zachowania się modeli konstrukcji budowlanych w warunkach występowania silnych wiatrów.

PROWADZĄCY: dr inż. Grzegorz LIGUS; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

 • Laboratorium silników spalinowych

W trakcie zajęć zostanie omówiona budowa nowoczesnego silnika spalinowego (montowanego obecnie w samochodach Citroen C3) oraz działanie podstawowych podzespołów takich jak: wtrysk bezpośredni, zmienne fazy rozrządu, elementy wyrównoważające. Uczniowie będą mieli za zadanie przeprowadzenie demontażu poszczególnych podzespołów silnika. Następnie zostanie przeprowadzony montaż silnika, w trakcie którego zostanie zwrócona uwaga na poprawny montaż elementów sterujących pracą silnika (np. układ rozrządu).

PROWADZĄCY: dr inż. Krzysztof PRAŻNOWSKI; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

 

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ TCHNICZNYCH I ZAWODOWYCH:

1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli

 Kurs grafiki komputerowej dla 15 nauczycieli – 5 przyjazdów (kurs 30 h)

Na kursie poruszane będą następujące zagadnienia:

-   zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi i dostępnymi dla każdego posiadacza komputera technologiami generowania i edycji trójwymiarowej grafiki komputerowej,

-   przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z obsługi oprogramowania do generowania grafiki 3D (program Blender),

-   zakres wiedzy przekazywany słuchaczom podczas ćwiczeń praktycznych z obrazowania 3D obejmował będzie tworzenie i edycję modeli obiektów, konstrukcję sceny 3D, animowanie obiektów, renderowanie fotorealistycznych map bitowych i animacji.

Wiedza przekazana uczestnikom kursu sprawi, że posiądą oni umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej, które pozwolą im na samodzielne kreowanie własnego przekazu graficznego z wykorzystaniem technik komputerowych.

PROWADZĄCY: dr inż. Mariusz SOBOL; planowany okres realizacji: 02. – 03.2017r.

Zapewniamy:                   

 • catering
 • materiały szkoleniowe