Strona główna

logo kolor

 

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0020/16

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

RPO WO 2014-2020

Partner wiodący

Miasto Opole

Partnerzy

Samorząd Województwa Opolskiego / Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Realizator projektu

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

Wartość projektu ogółem

2 875 135,25 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 875 135,25 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Wartość dofinansowania

2 586 664,25 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Okres realizacji projektu

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

W ramach prowadzonej już wcześniej współpracy ze szkołami miasta Opola, Politechnika Opolska przeprowadzi autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, w 6 wybranych klasach patronackich dla łącznie 138 uczniów. Wykłady oraz zajęcia laboratoryjne (połączone z warsztatami aktywizującymi uczniów, pokazami) prowadzone będą przez wykładowców PO. Tematyka wykładów będzie wypracowana z opiekunami klas zawodowych na podstawie indywidualnych ustaleń. Każdy wykład potrwa min. 2 godziny, natomiast ćwiczenia – 4 godziny dydaktyczne.

Zadania projektu przewidują przeprowadzenie 8 wykładów dla każdej klasy patronackiej (zajęcia w szkołach), 4 wykłady dla każdej klasy (zajęcia na uczelni) oraz 4 zajęcia laboratoryjne dla każdej klasy (zajęcia na uczelni) wraz z materiałami dydaktycznymi (narzędziami dydaktycznymi).