Strona główna

Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

Zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratoriach Wydziału Mechanicznego.

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2 w roku akademickim 2017/2018 odbywają się zajęcia w laboratoriach Wydziału Mechanicznego. Odwiedzi nas młodzież ze szkół z Opola i województwa opolskiego.

Łącznie prawie 400 osób. Jest to ogromne przedsięwzięcie zważywszy, że poszczególne zajęcia prowadzone są w 10-cio osobowych grupach.

Tym razem zaglądamy do Laboratorium Inżynierii Odwrotnej.

Podczas zajęć warsztatowych, uczniowie mają możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnymi elementami procesu wytwarzania wyrobu. Zapoznają się również z przykładowymi stanowiskami laboratoryjnymi odtwarzającymi linie produkcyjne wykorzystującymi systemy wizyjne czy też sterowanie klimatyzatorem.

Ponadto uczniowie biorą czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. W ramach zajęć pokazane są sposoby analizy uzyskanego modelu 3D pod kątem metrologicznym, co pozwala na zobrazowanie całego cyklu czynności stosowanych w ramach inżynierii odwrotnej. Pracownia Inżynierii odwrotnej na Wydziale Mechanicznym wyposażona jest w skanery oraz drukarki 3D.

Zajęcia prowadzone przez pana dr inż. Krzysztofa Żaka przy wsparciu mgr inż. Romana Chudego bardzo podobają się uczniom.

Lekcje w laboratorium aero- i hydrodynamiki

Zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratoriach Wydziału Mechanicznego.

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2 w roku akademickim 2017/2018 odbywają się zajęcia w laboratoriach Wydziału Mechanicznego. Odwiedza nas młodzież ze szkół zawodowych z Opola i województwa opolskiego.

Łącznie prawie 400 osób. Jest to ogromne przedsięwzięcie zważywszy, że poszczególne zajęcia prowadzone są w 10-cio osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych.

Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie się z podstawami aerodynamiki oraz z nowoczesną metodą pomiarową umożliwiającą wizualizację ruchu powietrza opływającego model pojazdu. W ramach zajęć uczniowie na dostarczonych podwoziach wykonują z masy plastycznej karoserię samochodu. W tunelu aerodynamicznym przeprowadzany jest pomiar umożliwiający zobrazowanie ruchu powietrza opływającego zbudowany model. Na podstawie uzyskanych wyników porównuje się parametry aerodynamiczne dostarczonych i zbudowanych modeli.

Zajęcia prowadzone przez pana dr inż. Grzegorza Ligusa, pracownika naukowego Katedry Inżynierii Środowiska są bardzo interesujące, a uczniowie chętnie biorą w nich aktywny udział.

Przyszły Inżynier na Politechnice Opolskiej

W semestrze letnim 2016/2017 Politechnikę Opolską odwiedzili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Opolszczyzny. Ponad 260 osób z liceów ogólnokształcących w Dobrzeniu Wielkim, Gogolinie, Prószkowie oraz z PLO Nr II w Opolu uczestniczyło w zajęciach pod nazwą „Przyszły Inżynier na Politechnice Opolskiej” w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Liderem projekt jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu; partnerami: Politechnika Opolska, Miasto Opole, Uniwersytet Opolski oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zajęcia, prowadzone przez wykładowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, odbywały się w formie ciekawych pokazów i doświadczeń zwiększających kompetencje w zakresie umiejętności cyfrowych i informatycznych. Podczas kursu realizowane były również zajęcia prowadzone przez pracowników Akademickiego Biura Karier PO. Zajęcia te rozwijały kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole, inicjatywności czy kreatywności.

Każda wizyta poprzedzona była wykładem wprowadzającym mającym na celu prezentację Politechniki Opolskiej, natomiast na koniec zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy młodego inżyniera.

Uczniowie oraz opiekunowie mieli zapewniony dojazd na uczelnię oraz posiłek w trakcie trwania zajęć.

Koordynatorem projektu ze strony uczelni jest Dział Współpracy i Rozwoju.

Wykaz zajęć:

1.„Programowanie aplikacji okienkowych oparte na zdarzeniach – gra typu strzelanka”, prowadząca dr inż. Anna Zatwarnicka

zatwarnicka

2.„Grafika komputerowa”, prowadzący dr inż. Mariusz Sobol

sobol

3.„Sieci komputerowe – budowa i zarządzanie”, prowadzący dr inż. Wiesław Kopterski

kopterski

4.„Zarabianie może być zabawą czyli Chłopska Szkoła Biznesu”, prowadzący mgr Aleksandra Jasińska

abk

Zajęcia z Programowania z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 i współfinansowanego z EFS, młodzież ze szkół zawodowych i technicznych z województwa opolskiego uczestniczyła w zajęciach z Programowania z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO.

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach z programowania z wykorzystaniem układów Arduino UNO.

Arduino to otwarta platforma prototypowa (open-source) utworzona przez firmę Arduino Software we Włoszech w 2005 r. Głównym założeniem projektu było stworzenie zestawu narzędzi do budowy interaktywnych, niezależnych układów do zastosowania w automatyce (systemach sterowania), elektryce itp. W skład platformy wchodzi hardware, czyli płytka z procesorem, portami wejścia/wyjścia, kwarcem oraz oprogramowanie. Arduino przy pomocy czujników może mierzyć wiele wartości fizycznych jak i elektrycznych np. prędkość, przyspieszenie, światło czy temperaturę i w zależności od tych wartości odpowiednio reagować: załączać wcześniej wspomniane przekaźniki, silniki, diody, zwracać wartości wyjściowe lub nawet wysyłać SMS.

Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zrealizowano następujące tematy:

 • wprowadzenie do mikrokontrolerów i podstaw elektroniki,
 • przedstawienie płyty Arduino wraz z komponentami zestawu,
 • zaawansowane programowanie języka C,
 • poznanie środowiska programistycznego i biblioteki Arduino.

W części warsztatowej składano elementy układu, programowano wejścia i wyjścia analogowe z wykorzystaniem elementów zestawu, a także programowano pamięć wewnętrzną.

Zajęcia prowadzone były przez panią dr inż. Darię Wotzką, pracownika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Zadowoleni uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a niektórzy z nich deklarowali, że chcą zostać w przyszłości studentami naszej uczelni.

20170909 113654 640x360

Przygotowujemy przyszłych studentów – kursy przygotowawcze z fizyki

W dniach 22 i 23 września 2017 r. w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” rozpoczął się kurs przygotowawczy z fizyki. W zajęciach wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Wrześniowych 1939 roku w Namysłowie.

Zajęcia trwają łącznie 36 godzin i będą odbywały się w kolejne piątki lub soboty do końca października.

Kurs obejmuje swoim zakresem materiał:

 • Kinematyka punktu materialnego
 • Dynamika punktu materialnego
 • Zasady zachowania w mechanice
 • Ruch harmoniczny
 • Termodynamika
 • Elektryczność i magnetyzm
 • Podstawy optyki geometrycznej
 • Zjawiska kwantowo optyczne
 • Budowa atomu
 • Promieniowanie jądrowe
 • Rozwiązywanie wybranych (wskazanych przez kursantów) zadań maturalnych.

Kurs ma na celu przełamanie barier i zachęcenie młodzieży do studiowania na kierunkach technicznych. Tego zadania podjął się pracownik Katedry Fizyki dr Marek Kostrzewa.

fizyka 640x360