Strona główna

Zajęcia warsztatowe dla uczniów w laboratoriach Wydziału Mechanicznego.

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2 w roku akademickim 2017/2018 odbywają się zajęcia w laboratoriach Wydziału Mechanicznego. Odwiedza nas młodzież ze szkół zawodowych z Opola i województwa opolskiego.

Łącznie prawie 400 osób. Jest to ogromne przedsięwzięcie zważywszy, że poszczególne zajęcia prowadzone są w 10-cio osobowych grupach.

Zajęcia odbywają się w Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych.

Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie się z podstawami aerodynamiki oraz z nowoczesną metodą pomiarową umożliwiającą wizualizację ruchu powietrza opływającego model pojazdu. W ramach zajęć uczniowie na dostarczonych podwoziach wykonują z masy plastycznej karoserię samochodu. W tunelu aerodynamicznym przeprowadzany jest pomiar umożliwiający zobrazowanie ruchu powietrza opływającego zbudowany model. Na podstawie uzyskanych wyników porównuje się parametry aerodynamiczne dostarczonych i zbudowanych modeli.

Zajęcia prowadzone przez pana dr inż. Grzegorza Ligusa, pracownika naukowego Katedry Inżynierii Środowiska są bardzo interesujące, a uczniowie chętnie biorą w nich aktywny udział.