Strona główna

W semestrze letnim 2016/2017 Politechnikę Opolską odwiedzili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Opolszczyzny. Ponad 260 osób z liceów ogólnokształcących w Dobrzeniu Wielkim, Gogolinie, Prószkowie oraz z PLO Nr II w Opolu uczestniczyło w zajęciach pod nazwą „Przyszły Inżynier na Politechnice Opolskiej” w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Liderem projekt jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu; partnerami: Politechnika Opolska, Miasto Opole, Uniwersytet Opolski oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zajęcia, prowadzone przez wykładowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, odbywały się w formie ciekawych pokazów i doświadczeń zwiększających kompetencje w zakresie umiejętności cyfrowych i informatycznych. Podczas kursu realizowane były również zajęcia prowadzone przez pracowników Akademickiego Biura Karier PO. Zajęcia te rozwijały kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole, inicjatywności czy kreatywności.

Każda wizyta poprzedzona była wykładem wprowadzającym mającym na celu prezentację Politechniki Opolskiej, natomiast na koniec zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy młodego inżyniera.

Uczniowie oraz opiekunowie mieli zapewniony dojazd na uczelnię oraz posiłek w trakcie trwania zajęć.

Koordynatorem projektu ze strony uczelni jest Dział Współpracy i Rozwoju.

Wykaz zajęć:

1.„Programowanie aplikacji okienkowych oparte na zdarzeniach – gra typu strzelanka”, prowadząca dr inż. Anna Zatwarnicka

zatwarnicka

2.„Grafika komputerowa”, prowadzący dr inż. Mariusz Sobol

sobol

3.„Sieci komputerowe – budowa i zarządzanie”, prowadzący dr inż. Wiesław Kopterski

kopterski

4.„Zarabianie może być zabawą czyli Chłopska Szkoła Biznesu”, prowadzący mgr Aleksandra Jasińska

abk