Strona główna

W Politechnice Opolskiej odbyła się I edycja kursów przygotowawczych na studia techniczne dla uczniów opolskich szkół. Uczniowie mogli skorzystać z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki oraz technik plastycznych w rysunku architektonicznym i architekturze.

Zakres tematyczny zajęć obejmował treści przygotowujące przyszłych studentów do zbliżającej się matury, egzaminów praktycznych na studia, a także obejmował wprowadzenie do przedmiotów realizowanych na pierwszych latach studiów.

Zajęcia prowadzone były przez naszych pracowników naukowych i lektorów:

•dr Szymon Wach – j. angielski,

•dr Bogusław Kubiak – j. niemiecki,

•dr Andrzej Metelski – matematyka,

•prof. dr hab. Edward Syty i mgr inż. architekt Anna Szczegielniak – techniki plastyczne w rysunku architektonicznym i architekturze.

Każda z grup liczyła 15 osób, a zajęcia w sześciogodzinnych blokach realizowano w soboty marca i kwietnia. Zapewniliśmy uczniom transport oraz ciepły posiłek. W zajęciach brali udział uczniowie szkół m.in. z Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Opola, Kluczborka, Olesna, Praszki i Głubczyc. W przyszłym roku odbędzie się druga II edycja kursów wzbogacona o zajęcia z fizyki.

Uczniowie bardzo wysoko ocenili swoje spotkanie z Uczelnią wyższą, a my mamy nadzieję, że od października będziemy ich mogli nazywać studentami Politechniki Opolskiej.

Wszystkie zajęcia odbywały się w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, Miastem Opole i Opolskim Centrum Wsparcia Edukacji.