Strona główna

Projekty

Opolski Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2

OSZ2

                     

 

Tytuł projektu Opolski Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-028/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 8 801 917,49 (Politechnika Opolska – 275 028,71 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 8 801 917,49 (Politechnika Opolska – 275 028,71 PLN)
Wartość dofinansowania 7 901 917,49 (Politechnika Opolska – 255 132,61 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

O F E R T A

POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

skierowana do szkół technicznych i zawodowych

województwa opolskiego

w ramach projektu pn.:

„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH:

1. Kursy przygotowawcze na studia techniczne

dla 4 klas szkół technicznych

150 uczniów (10 grup x 15 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach)

 •  matematyka (2 edycje po 15 osób) – 8 przyjazdów na każdą edycję (kurs 48h)

PROWADZĄCY: dr Andrzej METELSKI; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 05.2017r., II edycja: 02. – 04.2018r.

 • fizyka (2 edycje po 15 osób) – 6 przyjazdów na każdą edycję (kurs 36 h)

PROWADZĄCY: dr Marek KOSTRZEWA; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

 • j. angielski (2 edycje po 15 osób) – 5 przyjazdów na każdą edycję (kurs 30 h) – zajęcia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z elementami języka technicznego

PROWADZĄCY: dr Szymon WACH, mgr Anna BACZYŃSKA; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

 • j. niemiecki (2 edycje po 15 osób) – 5 przyjazdów na każdą edycję (kurs 30 h) – zajęcia na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym z elementami języka technicznego

PROWADZĄCY: dr Bogusław KUBIAK; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 01. – 02.2018r.,

 • techniki plastyczne w rysunku architektonicznym (2 edycje po 15 osób) – 6 przyjazdów na każdą edycję (kurs 36 h) – zajęciarozwijające wyobraźnię i wrażliwość plastyczną

cz. 1. rysunek, malarstwo, techniki mieszane,

cz. 2. rysunek odręczny z elementami perspektywy,

cz. 3. wprowadzenie do geometrii wykreślnej.

W SZCZEGÓLNOŚCI DLA KANDYDATÓW NA STUDIA O KIERUNKACH: BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA.

PROWADZĄCY: dr hab. Edward SYTY, mgr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK; planowany okres realizacji: I edycja: 03. – 04.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

2. Zajęcia dodatkowe

dla klas 1-3 szkół technicznych i zawodowych

70 uczniów (6 grup x 10 – 15 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach) 

 • AutoCAD (2 edycje po 15 osób) – 7 przyjazdów na każdą edycję (kurs 42 h)

Program powszechnie używany w dziedzinach technicznych i inżynierskich m.in. przez konstruktorów, architektów, elektroników, mechaników i innych projektantów. Narzędzie to jest wykorzystywane do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD).  Na zajęciach omówiona zostanie filozofia pracy z programem AutoCAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb. Dalsza praktyczna część zajęć zostanie poświęcona zagadnieniom rysowania, modyfikowania obiektów (linie, multilinie, okrąg, prostokąt wielobok, splajn), wymiarowania oraz pracy z warstwami i blokami.

PROWADZĄCY: mgr Mirosław LASAR; planowany okres realizacji: I edycja: 05. – 06.2017r., II edycja: 02. – 03.2018r. 

 • Arduino (2 edycje po 10 osób) – 3 przyjazdy na każdą edycję (kurs 18 h)

Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą zapoznać się z programowaniem systemów wbudowanych. W trakcie zajęć uczniowie zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi programowania niskopoziomowego. Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO. Uczniowie nabędą wiedzę z programowania interfejsów użytkownika (np. klawiatura, przyciski), czujników (np. temperatury, przyspieszenia) i urządzeń (np. LED, silnik). Dodatkowo zostaną zaznajomieni z teoretycznymi i praktycznymi podstawami transmisji danych.

oraz nabędą praktyczne umiejętności budowy prostych systemów wbudowanych i programowania w języku Arduino.

PROWADZĄCY: dr inż. Daria WOTZKA; planowany okres realizacji: I edycja: 10.2017r., II edycja: 04.2018r. 

 • Lego Mindstorms EV3 (2 edycje po 10 osób) – 3 przyjazdy na każdą edycję (kurs 18 h)

Celem zajęć, jest wdrożenie słuchaczy w świat programowania robotów z użyciem graficznego języka programowania. Dzięki gotowym programowym bloczkom oraz zestawowi klocków lego, słuchacze będą mogli nie tylko zaprogramować ale także zbudować swojego własnego robota. Zajęcia mają pokazać jak prosta i przyjemna może być nauka programowania. Uzyskane umiejętności można w szybki sposób przełożyć na programowanie złożonych procesów modelowania, czy sterowania w takich środowiskach programistycznych jak LabVIEW czy Matlab: Simulink.

PROWADZĄCY: mgr Paweł MAJEWSKI; planowany okres realizacji: I edycja: 11.2017r., II edycja: 05.2018r. 

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

3. Zajęcia warsztatowe w laboratoriach

360 uczniów (12 grup x 30 osób, czas trwania: 45 min. w 6 – godzinnych blokach)

12 przyjazdów po 30 osób.

Uczniowie zostaną podzieleni na 3 grupy po 10 osób. Każda grupa przez 6 godzin będzie miała zajęcia w 3 różnych laboratoriach Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka 5).

 • Laboratorium automatyki i inżynierii odwrotnej

Uczniowie będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnym elementem procesu wytwarzania wyrobu. Wezmą również czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. Zgodnie z techniką inżynierii odwrotnej element ten po opracowaniu zostanie przesłany do wydruku na drukarce 3D. Pozwoli to przedstawić cały cykl czynności stosowanych w ramach inżynierii odwrotnej.

PROWADZĄCY: dr inż. Krzysztof ŻAK; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

 • Laboratorium aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych

Uczniowie wykorzystując techniki wizualizacyjne (rejestracja zjawisk szybkozmiennych kamerą wideo wykonującą do 2000 zdjęć na sekundę oraz zastosowanie techniki cyfrowej anemometrii obrazowej DPIV) będą oceniać poprawność doboru parametrów geometrycznych i przepływowych wykonanych przez siebie modyfikacji maszyn, urządzeń i konstrukcji budowlanych. Przykładowe ćwiczenia: ocena oporu aerodynamicznego modelu samochodu lub samolotu, ocena efektywności transportu
i mieszania cieczy oraz ciał stałych, ocena zachowania się modeli konstrukcji budowlanych w warunkach występowania silnych wiatrów.

PROWADZĄCY: dr inż. Grzegorz LIGUS; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

 • Laboratorium silników spalinowych

W trakcie zajęć zostanie omówiona budowa nowoczesnego silnika spalinowego (montowanego obecnie w samochodach Citroen C3) oraz działanie podstawowych podzespołów takich jak: wtrysk bezpośredni, zmienne fazy rozrządu, elementy wyrównoważające. Uczniowie będą mieli za zadanie przeprowadzenie demontażu poszczególnych podzespołów silnika. Następnie zostanie przeprowadzony montaż silnika, w trakcie którego zostanie zwrócona uwaga na poprawny montaż elementów sterujących pracą silnika (np. układ rozrządu).

PROWADZĄCY: dr inż. Krzysztof PRAŻNOWSKI; planowany okres realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie uczniów
 • dowóz                                                
 • catering
 • materiały szkoleniowe

 

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ TCHNICZNYCH I ZAWODOWYCH:

1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli

 Kurs grafiki komputerowej dla 15 nauczycieli – 5 przyjazdów (kurs 30 h)

Na kursie poruszane będą następujące zagadnienia:

-   zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi i dostępnymi dla każdego posiadacza komputera technologiami generowania i edycji trójwymiarowej grafiki komputerowej,

-   przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z obsługi oprogramowania do generowania grafiki 3D (program Blender),

-   zakres wiedzy przekazywany słuchaczom podczas ćwiczeń praktycznych z obrazowania 3D obejmował będzie tworzenie i edycję modeli obiektów, konstrukcję sceny 3D, animowanie obiektów, renderowanie fotorealistycznych map bitowych i animacji.

Wiedza przekazana uczestnikom kursu sprawi, że posiądą oni umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej, które pozwolą im na samodzielne kreowanie własnego przekazu graficznego z wykorzystaniem technik komputerowych.

PROWADZĄCY: dr inż. Mariusz SOBOL; planowany okres realizacji: 02. – 03.2017r.

Zapewniamy:                   

 • catering
 • materiały szkoleniowe

Politechnika dba o swoich przyszłych studentów

W Politechnice Opolskiej odbyła się I edycja kursów przygotowawczych na studia techniczne dla uczniów opolskich szkół. Uczniowie mogli skorzystać z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki oraz technik plastycznych w rysunku architektonicznym i architekturze.

Zakres tematyczny zajęć obejmował treści przygotowujące przyszłych studentów do zbliżającej się matury, egzaminów praktycznych na studia, a także obejmował wprowadzenie do przedmiotów realizowanych na pierwszych latach studiów.

Zajęcia prowadzone były przez naszych pracowników naukowych i lektorów:

•dr Szymon Wach – j. angielski,

•dr Bogusław Kubiak – j. niemiecki,

•dr Andrzej Metelski – matematyka,

•prof. dr hab. Edward Syty i mgr inż. architekt Anna Szczegielniak – techniki plastyczne w rysunku architektonicznym i architekturze.

Każda z grup liczyła 15 osób, a zajęcia w sześciogodzinnych blokach realizowano w soboty marca i kwietnia. Zapewniliśmy uczniom transport oraz ciepły posiłek. W zajęciach brali udział uczniowie szkół m.in. z Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Opola, Kluczborka, Olesna, Praszki i Głubczyc. W przyszłym roku odbędzie się druga II edycja kursów wzbogacona o zajęcia z fizyki.

Uczniowie bardzo wysoko ocenili swoje spotkanie z Uczelnią wyższą, a my mamy nadzieję, że od października będziemy ich mogli nazywać studentami Politechniki Opolskiej.

Wszystkie zajęcia odbywały się w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, Miastem Opole i Opolskim Centrum Wsparcia Edukacji.

Przyszły Inżynier na Politechnice Opolskiej

W semestrze letnim 2016/2017 Politechnikę Opolską odwiedzili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Opolszczyzny. Ponad 260 osób z liceów ogólnokształcących w Dobrzeniu Wielkim, Gogolinie, Prószkowie oraz z PLO Nr II w Opolu uczestniczyło w zajęciach pod nazwą „Przyszły Inżynier na Politechnice Opolskiej” w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

Liderem projekt jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu; partnerami: Politechnika Opolska, Miasto Opole, Uniwersytet Opolski oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zajęcia, prowadzone przez wykładowców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, odbywały się w formie ciekawych pokazów i doświadczeń zwiększających kompetencje w zakresie umiejętności cyfrowych i informatycznych. Podczas kursu realizowane były również zajęcia prowadzone przez pracowników Akademickiego Biura Karier PO. Zajęcia te rozwijały kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole, inicjatywności czy kreatywności.

Każda wizyta poprzedzona była wykładem wprowadzającym mającym na celu prezentację Politechniki Opolskiej, natomiast na koniec zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy młodego inżyniera.

Uczniowie oraz opiekunowie mieli zapewniony dojazd na uczelnię oraz posiłek w trakcie trwania zajęć.

Koordynatorem projektu ze strony uczelni jest Dział Współpracy i Rozwoju.

Wykaz zajęć:

1.„Programowanie aplikacji okienkowych oparte na zdarzeniach – gra typu strzelanka”, prowadząca dr inż. Anna Zatwarnicka

zatwarnicka

2.„Grafika komputerowa”, prowadzący dr inż. Mariusz Sobol

sobol

3.„Sieci komputerowe – budowa i zarządzanie”, prowadzący dr inż. Wiesław Kopterski

kopterski

4.„Zarabianie może być zabawą czyli Chłopska Szkoła Biznesu”, prowadzący mgr Aleksandra Jasińska

abk

Przygotowujemy przyszłych studentów – kursy przygotowawcze z fizyki

W dniach 22 i 23 września 2017 r. w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” rozpoczął się kurs przygotowawczy z fizyki. W zajęciach wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Wrześniowych 1939 roku w Namysłowie.

Zajęcia trwają łącznie 36 godzin i będą odbywały się w kolejne piątki lub soboty do końca października.

Kurs obejmuje swoim zakresem materiał:

 • Kinematyka punktu materialnego
 • Dynamika punktu materialnego
 • Zasady zachowania w mechanice
 • Ruch harmoniczny
 • Termodynamika
 • Elektryczność i magnetyzm
 • Podstawy optyki geometrycznej
 • Zjawiska kwantowo optyczne
 • Budowa atomu
 • Promieniowanie jądrowe
 • Rozwiązywanie wybranych (wskazanych przez kursantów) zadań maturalnych.

Kurs ma na celu przełamanie barier i zachęcenie młodzieży do studiowania na kierunkach technicznych. Tego zadania podjął się pracownik Katedry Fizyki dr Marek Kostrzewa.

fizyka 640x360

Zajęcia z Programowania z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020 i współfinansowanego z EFS, młodzież ze szkół zawodowych i technicznych z województwa opolskiego uczestniczyła w zajęciach z Programowania z wykorzystaniem układów ARDUINO UNO.

Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach z programowania z wykorzystaniem układów Arduino UNO.

Arduino to otwarta platforma prototypowa (open-source) utworzona przez firmę Arduino Software we Włoszech w 2005 r. Głównym założeniem projektu było stworzenie zestawu narzędzi do budowy interaktywnych, niezależnych układów do zastosowania w automatyce (systemach sterowania), elektryce itp. W skład platformy wchodzi hardware, czyli płytka z procesorem, portami wejścia/wyjścia, kwarcem oraz oprogramowanie. Arduino przy pomocy czujników może mierzyć wiele wartości fizycznych jak i elektrycznych np. prędkość, przyspieszenie, światło czy temperaturę i w zależności od tych wartości odpowiednio reagować: załączać wcześniej wspomniane przekaźniki, silniki, diody, zwracać wartości wyjściowe lub nawet wysyłać SMS.

Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zrealizowano następujące tematy:

 • wprowadzenie do mikrokontrolerów i podstaw elektroniki,
 • przedstawienie płyty Arduino wraz z komponentami zestawu,
 • zaawansowane programowanie języka C,
 • poznanie środowiska programistycznego i biblioteki Arduino.

W części warsztatowej składano elementy układu, programowano wejścia i wyjścia analogowe z wykorzystaniem elementów zestawu, a także programowano pamięć wewnętrzną.

Zajęcia prowadzone były przez panią dr inż. Darię Wotzką, pracownika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Zadowoleni uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a niektórzy z nich deklarowali, że chcą zostać w przyszłości studentami naszej uczelni.

20170909 113654 640x360

Podkategorie