Strona główna

FANUC Polska sp. z o. o. – nowy sponsor WEAiI

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki odbył się Fanuc Day.

W ramach tego wydarzenia podpisano umowę darowizny na łączną kwotę 100 tys. zł. W imieniu FANUC Polska Sp. z o. o. umowę podpisał Jędrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu, natomiast Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki reprezentował Dziekan Wydziału prof. Tomasz Boczar. Władze uczelni reprezentowane były przez prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, prof. PO. Na spotkaniu obecni byli ponadto prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO, dr inż. Grzegorz Bialic – pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem oraz dyrektor Biura Współpracy i Rozwoju Anna Czabak.

Dzięki przekazanej darowiźnie na politechnice powstanie nowe dostosowane do potrzeb rynkowych laboratorium pn. „Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej”. Wydział zapewni wyposażenie pracowni i komputery, natomiast firma Fanuc przekaże m. in. elementy sterowania maszyny CNC z napędami servo oraz oprogramowanie Roboguide.

W drugiej części Fanuc Day odbyło się seminarium pt: „roboINNOWACJE FANUC – błękitny ocean wytwarzania w dobie IIoT” przeznaczone dla studentów wydziału, głównie kierunku automatyka i robotyka. Zainteresowanie było bardzo duże. Prelegentami byli Jędrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu oraz Mateusz Amroziński – specjalista ds. nowych projektów.

Japońska firma Fanuc działa zgodnie z ponadczasową filozofią wschodu. Dwa słowa GEMNITSU (oznaczające odpowiednio dokładność, ścisłość, prefekcja) oraz TOMEI (szczerość, przejrzystość) charakteryzują styl zarządzania firmą. Japońskie firmy Fanuc są najprawdopodobniej najbardziej zautomatyzowanymi zakładami produkcyjnymi na świecie, działającymi w 259 oddziałach w 45 krajach i zatrudniającymi przeszło 6 tys. pracowników. Fanuc to wiodący dostawca środków automatyzacji przemysłu produkujący 244 tys. urządzeń miesięcznie. W jego 10 centrach badawczo-rozwojowych ponad połowę pracowników stanowią inżynierowie z działu R&B.

Po seminarium odbył się pokaz możliwości najmniejszego robota oraz tzw. „roundtables” czyli indywidualne spotkania i rozmowy ze studentami, głównie na temat odbycia stażu czy znalezienia pracy w przyszłości.

logo Fanuc

ifm ecolink wyposaża nasze laboratoria

Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstało nowe laboratorium „IFM Industry 4.0 LAB” w całości wyposażone przez współpracują z Politechniką firmę ifm ecolink.

Laboratorium mieści się w bud. nr 2, sala 10 w II Kampusie, przy ulicy Prószkowskiej i już prowadzone są w nim zajęcia.

Sprzęt przekazany na Wydział w wysokości ponad 150 tys. zł to laptopy, wyposażenie meblowe a przede wszystkim 8 stanowisk laboratoryjnych PLC, w tym:

  • laboratoryjne stanowisko procesowe do regulacji poziomu cieczy sterownikiem PLC z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko procesowe do regulacji temperatury sterownikiem PLC z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – serwomechanizm położenia z silnikiem DC z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – sterowanie sygnalizacją uliczną z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – transport i sortowanie z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – układ współpracy siłowników pneumatycznych z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – sortowanie transportu z magistralą AS z wyposażeniem.

W ubiegłym tygodniu dodatkowo laboratorium zyskało oprawę graficzną ifm ecolink. Studenci podczas zajęć mogą poczuć się jakby pracowali już w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy.

Za specyfikację aparatury ze strony Wydziału odpowiedzialny był pan dr inż. Marek Szmechta, że strony firmy Paweł Dras – Group Leader – Hardware Engineer.

Oczywiście podziękowania należą się wszystkim osobom, dzięki którym zyskaliśmy tak piękną i bogacie wyposażoną pracownię, a w szczególności panu członkowi zarządu Andrzejowi Durdyniowi.

Podpisanie umowy:

http://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;724;2013

http://www.po.opole.pl/index.php?mod=news;4732

Centrum B+R

http://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;1412;2016

logo ifm

Wkład w quady

Amerykański producent pojazdów terenowych Polaris przekazał dziś Politechnice Opolskiej dwie maszyny typu Sportsman. Quady posłużą przede wszystkim do celów dydaktycznych Wydziału Mechanicznego, ale zarząd fabryki liczy także na myśl techniczną opolskich inżynierów, którzy w przyszłości opracują nowe rozwiązania konstrukcyjne i rozwiną jeden z największych przebojów motoryzacji.

O wkładzie uczelni w decyzję o lokalizacji pierwszej, europejskiej fabryki Polarisa w Opolu przypomniał podczas przekazania maszyn rektor prof. Marek Tukiendorf: Zaplecze w postaci politechniki było drugim czynnikiem, który zdecydował o inwestycji.

Po dwóch latach od tamtych ustaleń, widzimy już pierwsze efekty: dzięki nawiązanej współpracy studenci zyskają możliwość praktycznej nauki i przyszłego zatrudnienia, Polaris zaś otrzyma wykształconego na swoje potrzeby inżyniera. Najlepsi – dodał rektor – będą mieli okazję wyjechać na staż do amerykańskiej siedziby firmy.

Dyrektor opolskiego oddziału Polaris Bogusław Dawiec przedstawił również plany stworzenia przy fabryce centrum technologicznego, gdzie miałyby powstawać nowe konstrukcje. Quad jest pojazdem bazowym – zaznaczył – i można go modyfikować pod kątem wielu, różnorodnych, nie tylko transportowych, zastosowań.

Badaniem możliwości, jakie daje czterokołowiec, zajęliby się oczywiście specjaliści z dyplomem PO.

Przekazanie maszyn miało miejsce w Laboratorium Pojazdów Drogowych. Gospodarz – dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Tadeusz Łagoda nie krył satysfakcji: quady doskonale wpisują się w plany uruchomienia nowego kierunku studiów: transportu – powiedział.

Studenci i doktoranci wydziału będą uczyć się pod okiem profesorów – Jarosława Mamali i Andrzeja Augustynowicza, który koordynuje współpracę z Polarisem.

Polaris

Laboratorium automatyzacji i układów programowalnych rozpoczęło swoją pracę

Pierwszym studentem, który postanowił skorzystać ze sprzętu, zgromadzonego w Laboratorium automatyzacji i układów programowalnych jest Mateusz Bekiersz - student II roku studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka.

 

Osiem stanowisk umożliwiających studentom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie: przekaźników, sterowników programowanych, nowoczesnych układów zasilania oraz innego sprzętu elektrotechnicznego przekazały uczelni firmy Schneider Electric oraz PROJEKT Automatyka i Elektrotechnika Sp. z o.o. 

Schneider Electric LogoPROJEKT 2016