Strona główna

W dniu 6 grudnia 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki odbył się Fanuc Day.

W ramach tego wydarzenia podpisano umowę darowizny na łączną kwotę 100 tys. zł. W imieniu FANUC Polska Sp. z o. o. umowę podpisał Jędrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu, natomiast Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki reprezentował Dziekan Wydziału prof. Tomasz Boczar. Władze uczelni reprezentowane były przez prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, prof. PO. Na spotkaniu obecni byli ponadto prodziekan ds. współpracy i rozwoju dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO, dr inż. Grzegorz Bialic – pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem oraz dyrektor Biura Współpracy i Rozwoju Anna Czabak.

Dzięki przekazanej darowiźnie na politechnice powstanie nowe dostosowane do potrzeb rynkowych laboratorium pn. „Zrobotyzowane technologie obróbki mechanicznej”. Wydział zapewni wyposażenie pracowni i komputery, natomiast firma Fanuc przekaże m. in. elementy sterowania maszyny CNC z napędami servo oraz oprogramowanie Roboguide.

W drugiej części Fanuc Day odbyło się seminarium pt: „roboINNOWACJE FANUC – błękitny ocean wytwarzania w dobie IIoT” przeznaczone dla studentów wydziału, głównie kierunku automatyka i robotyka. Zainteresowanie było bardzo duże. Prelegentami byli Jędrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu oraz Mateusz Amroziński – specjalista ds. nowych projektów.

Japońska firma Fanuc działa zgodnie z ponadczasową filozofią wschodu. Dwa słowa GEMNITSU (oznaczające odpowiednio dokładność, ścisłość, prefekcja) oraz TOMEI (szczerość, przejrzystość) charakteryzują styl zarządzania firmą. Japońskie firmy Fanuc są najprawdopodobniej najbardziej zautomatyzowanymi zakładami produkcyjnymi na świecie, działającymi w 259 oddziałach w 45 krajach i zatrudniającymi przeszło 6 tys. pracowników. Fanuc to wiodący dostawca środków automatyzacji przemysłu produkujący 244 tys. urządzeń miesięcznie. W jego 10 centrach badawczo-rozwojowych ponad połowę pracowników stanowią inżynierowie z działu R&B.

Po seminarium odbył się pokaz możliwości najmniejszego robota oraz tzw. „roundtables” czyli indywidualne spotkania i rozmowy ze studentami, głównie na temat odbycia stażu czy znalezienia pracy w przyszłości.

logo Fanuc