Strona główna

Na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki powstało nowe laboratorium „IFM Industry 4.0 LAB” w całości wyposażone przez współpracują z Politechniką firmę ifm ecolink.

Laboratorium mieści się w bud. nr 2, sala 10 w II Kampusie, przy ulicy Prószkowskiej i już prowadzone są w nim zajęcia.

Sprzęt przekazany na Wydział w wysokości ponad 150 tys. zł to laptopy, wyposażenie meblowe a przede wszystkim 8 stanowisk laboratoryjnych PLC, w tym:

  • laboratoryjne stanowisko procesowe do regulacji poziomu cieczy sterownikiem PLC z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko procesowe do regulacji temperatury sterownikiem PLC z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – serwomechanizm położenia z silnikiem DC z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – sterowanie sygnalizacją uliczną z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – transport i sortowanie z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – układ współpracy siłowników pneumatycznych z wyposażeniem,
  • laboratoryjne stanowisko PLC – sortowanie transportu z magistralą AS z wyposażeniem.

W ubiegłym tygodniu dodatkowo laboratorium zyskało oprawę graficzną ifm ecolink. Studenci podczas zajęć mogą poczuć się jakby pracowali już w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy.

Za specyfikację aparatury ze strony Wydziału odpowiedzialny był pan dr inż. Marek Szmechta, że strony firmy Paweł Dras – Group Leader – Hardware Engineer.

Oczywiście podziękowania należą się wszystkim osobom, dzięki którym zyskaliśmy tak piękną i bogacie wyposażoną pracownię, a w szczególności panu członkowi zarządu Andrzejowi Durdyniowi.

Podpisanie umowy:

http://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;724;2013

http://www.po.opole.pl/index.php?mod=news;4732

Centrum B+R

http://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;1412;2016

logo ifm