Zapytanie ofertowe - Lokalny klaster energetyczny

Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na podwykonawstwo zakresu prac rozwojowych i badań przemysłowych w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., konkurs: 1/1.1.1/2016.

Szczegóły w załączniku