Strona główna

 

Lp.

Temat badawczy

Skład osobowy zespołu badawczego

1.

Społeczeństwo wielokulturowe wobec współczesnych przemian

Kierownik - dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO

dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO

dr Sebastian Fikus

2.

Dziedzictwo kulturowe regionu a kształtowanie świadomości regionalnej

Kierownik - dr hab. Wanda Musialik, prof. PO

dr hab. Stanisław Senft, prof. PO

dr Dorota Schreiber-Kurpiers

o.prof. dr hab. Zygfryd Bonawentura Smolka

3.

Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze

Kierownik - dr hab. Stanisław Grycner, prof. PO

dr inż. Adam Roznoch, prof. PO

dr Anna Bohdan

dr Said Edaich

dr Monika Szymura

mgr Piotr Zamelski

4.

Ewaluacja polityki rozwoju regionu.

Kierownik – prof. dr hab. Krzysztof Malik

prof. dr hab. Irena Pyka

dr hab. inż. Mirosław Czapka, prof. PO

dr hab. inż. Vojtech Malátek, prof. PO

dr hab. Janusz Klisiński, prof. PO

dr inż. Małgorzata Adamska

dr Agnieszka Janeta

dr Anna Jasińska-Biliczak

dr inż. Alicja Kolasa-Więcek

dr Marcin Łuszczyk

dr inż. Łukasz Mach

dr inż. Mirosława Szewczyk

dr inż. Katarzyna Widera

dr inż. Aleksandra Zygmunt

dr inż. Justyna Zygmunt

mgr inż. Przemysław Misiurski

mgr inż. Bogdan Ruszczak

mgr inż. Urszula Romaniuk  

5.

Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i prognoza).

Kierownik – dr Brygida Solga

dr inż. Brygida Klemens

dr Anna Rajchel

prof. zw. dr hab. Krystian Heffner

6.

Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności gospodarczej.

Kierownik – dr hab. Maria Bernat, prof. PO

dr Roman Śmietański

dr Małgorzata Wróblewska

mgr Marcin Ociepa

mgr inż. Katarzyna Mazur-Kajta

7.

1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz statusu obszarów Natura 2000.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Kierownik – dr hab. Gabriela Jyż, prof. PO

prof. dr hab. Volodymyr Kuryło

dr Michał Bartoszewicz

dr Grzegorz Chmielewski

dr Monika Haczkowska

dr Małgorzata Magdziarczyk

dr Monika Przybylska

dr Filip Tereszkiewicz

8.

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji zewnętrznych i województwa opolskiego)

Kierownik – dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PO

prof. dr hab. Romuald Jończy

dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

dr Diana Rokita-Poskart

dr inż. Kornelia Polek- Duraj

9.

Zarządzanie kryzysem w logistyce – perspektywa strategiczna.

Kierownik – dr hab. Ewa Kulińska, prof. PO

dr inż. Elżbieta Karaś

dr inż. Jerzy Preis

dr Dariusz   Rajchel

10.

Zastosowanie outsourcingu w wirtualnych mikroprzedsiębiorstwach

Kierownik – dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO

dr hab. Jolanta Staszewska, prof. PO

prof. dr hab. Maria Uramova

dr Anna Balcerek-Wieszala

dr inż. Łukasz Dymek

dr inż. Liliana Hawrysz

dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień

dr Włodzimierz Kwieciński

mgr inż. Magdalena Ciesielska

mgr Jolanta Maj

dr inż. Janusz Wielki

mgr inż. Piotr Bębenek