Strona główna

Badania naukowe realizowane są w poszczególnych katedrach, niemniej można wskazać parę zespołów badawczych wiodących.

Wszystkie jednostki organizacyjne Wydziału mają zdecydowanie sprecyzowanei ustalone obszary zainteresowań badawczych, i we wszystkich Katedrach można wskazać dziedziny, w których dorobek naukowy jest poważny i liczący się. Działalność naukowa pracowników wydziału prowadzona formie zadań statutowych.

Do ważniejszych zespołów badawczych zaliczyć można:

1. Zespół badawczy prowadząca badania naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, na temat: „Rola metylacji DNA oraz polimorfizmów typu CNV genów kodujących metaloproteinazy i ich tkankowe inhibitory w rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.”

W skład zespołu badawczego wchodzą:

 • dr Edyta Majorczyk – kierownik
 • mgr Jacek Kaczmarski
 • mgr Iwona Gilowska

 

2. Zespół badawczy prowadzący badania naukowe finansowane z dotacji statutowej na temat: „Badania stabilności postawy ciała, koordynacji i lokomocji człowieka”

W skład zespołu badawczego wchodzą:

 • dr hab. Michał Kuczyński – kierownik
 • dr Bożena Wojciechowska – Maszkowska
 • dr Dorota Borzucka
 • dr Monika Błaszczyszyn
 • mgr Marcin Wieloch
 • mgr Krzysztof Kręcisz
 • mgr Wojciech Stefaniak

 

3. Zespół badawczy prowadzący badania naukowe, finansowane z dotacji statutowej na temat: „Dynamika i kinetyka zmian budowy somatycznej, sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży.

W skład zespołu badawczego wchodzą:

 • dr hab. Rafał Tataruch – kierownik
 • prof. dr hab. Józef Wojnar
 • prof. dr hab. Ivan Cillik
 • prof. dr hab. Janusz Iskra
 • dr Dariusz Nawarecki
 • dr Ryszard Marcinów
 • dr Krzysztof Ziemba

 

4. Zespół badawczy prowadzący badania naukowe, finansowane ze środków dydaktycznych Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na temat: „Zastosowanie systemu elektromiografii powierzchniowej (EMG) i szybkich kamer do oceny wzorców ruchowych i reakcji psychomotorycznych.”

W skład zespołu badawczego wchodzą:

 • dr hab. Zbigniew Borysiuk
 • dr Mariusz Konieczny
 • dr Anna Łukanowa – Jakubowska
 • mgr Paweł Pakosz
 • mgr Andrzej Banek