Strona główna

Zespoły badawcze są skupione wokół kierowników katedr Instytutu.

1. Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Kierownik Katedry – lider zespołu prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala

Współpracownicy:

 • dr inż. Piotr Wittbrodt
 • mgr inż. Barbara Barnuś
 • mgr inż. Dominika Jagoda - Sobalak
 • mgr inż. Anna Landwójtowicz
 • mgr inż. Michaela Rostek
 • mgr inż. Ryszard Serafin
 • mgr inż. Katarzyna Tomczak – Horyń
 • mgr Barbara Karlińska

Tematyka badań naukowych:

 • Komputerowo zintegrowane zarządzanie produkcją
 • Narzędzia wspomagające rozwój kreatywności w inżynierii produkcji
 • Zastosowanie metod twórczego myślenia wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Analiza ryzyka związanego z wdrożeniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych

2. Katedra Inżynierii Wiedzy

Kierownik Katedry – lider zespołu prof. dr hab. inż. Marian Partyka

Współpracownicy:

 • dr inż. Grzegorz Garbacz
 • dr inż. Alfred Paszek
 • dr inż. Tomasz Piłot
 • dr inż. Katarzyna Rudnik
 • mgr inż. Adam Deptuła
 • mgr inż. Agnieszka Tiszbierek

Tematyka badań naukowych:

 • Zastosowania technik sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji
 • Komputerowego wspomagania technicznego przygotowania produkcji
 • Zastosowania systemów doradczych w zarządzaniu produkcją
 • Dobór wartości parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych w procesie projektowania układów maszynowych z wykorzystaniem grafów rozgrywających parametrycznie.
 • Zastosowania multiplikatywnej regresji wielokrotnej i wielowartościowych drzew logicznych oraz wagowych równań logicznych w procesie modelowania układów.

3. Katedra Zarządzania Projektami

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO

Współpracownicy:

 • dr inż. Dominika Biniasz
 • dr inż. Iwona Łapuńka
 • dr inż. Iwona Pisz
 • dr inż. Izabela Tomczuk – Piróg Nielsen
 • mgr inż. Katarzyna Marek - Kołodziej
 • mgr inż. Aleksandra Otawa

Tematyka badań naukowych:

 • Oceny całościowe ryzyka projektu, przy wykorzystaniu zbiorów rozmytych
 • Planowanie projektów realizowanych w warunkach zakłóceń typowych dla klasy przedsiębiorstw charakteryzujących się działaniami złożonymi i niepowtarzalnymi
 • Poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania relacjami z klientem z możliwością wykorzystywania w tym celu wspomagania komputerowego

4. Katedra Innowacyjnych Procesów Technologicznych

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. inż. Zbigniew PLUTECKI, prof. PO

Współpracownicy:

 • dr inż. Piotr Chwastyk
 • dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska
 • dr Anna Duczkowska-Kądziel
 • mgr inż. Marek Wasilewski

Tematyka badań naukowych:

 • Opracowanie systemów planowania innowacji
 • Analizy rozwiązań innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem oceny opłacalności efektów tych rozwiązań w zakresie innowacji procesów i produktów

5. Katedra Inżynierii Jakości Produkcji i Usług

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO

Współpracownicy:

 • dr inż. Katarzyna Hys
 • dr inż. Aneta Kucińska - Landwójtowicz
 • dr inż. Regina Mazurek
 • mgr inż. Krzysztof Cegielski
 • mgr Izabela Górska

Tematyka badań naukowych:

 • Relacje pomiędzy jakością a innowacyjnością, a także uwarunkowaniami i zdolnością polskich przedsiębiorstw do zwiększania konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie programów jakości
 • Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością w działalności produkcyjnej i usługowej
 • Podejście procesowe oraz zastosowania technik doskonalących działanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

6. Katedra Zarządzania Energetyką

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. inż. Ryszard Bartnik, prof. PO

Współpracownicy:

 • dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO
 • dr hab. inż. Zbigniew Plutecki

Tematyka badań naukowych:

 • Diagnostyka techniczna urządzeń i instalacji energetycznych
 • Optymalizacja procesów wytwarzania i dystrybucji energii
 • Zarządzanie procesem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

7. Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. inż. Janusz Pająk, prof. PO

Współpracownicy:

 • dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach, prof. PO
 • dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska, prof. PO
 • dr inż. Andrzej Lachowski
 • mgr Edyta Dohner

Tematyka badań naukowych:

 • Reakcja karbonizacji polimerów
 • Procesy otrzymywania katalizatorów
 • Zastosowania nanomateriałów
 • Analityczno-teoretyczne zagadnienia dotyczące mechaniki materiałów i elementów maszyn

8. Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. Maksymilian Gajek, prof. PO

Współpracownicy:

 • dr Stefan Moryń
 • dr Iwona Mulicka
 • dr Tomasz Wołczański
 • dr inż. Jarosław Trembacz
 • dr inż. Joanna Rut
 • dr Grzegorz Królczyk
 • mgr inż. Marek Kmiecik

Tematyka badań naukowych:

 • Badania w zakresie obróbki materiałów trudnoskrawalnych pod kątem:
 1. optymalizacji procesów obróbczych szczególnie toczenia w kontekście konstytuowania właściwości warstwy wierzchniej,
 2. oceny trwałości ostrzy skrawających podczas obróbki materiałów konstrukcyjnych 
  o podwyższonych własnościach mechanicznych.
 • Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń
 • Ocena jakości warunków pracy w zakładach produkcyjnych, kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w organizacji

9. Katedra Logistyki

Kierownik Katedry – lider zespołu dr inż. Barbara Miłaszewicz

Współpracownicy:

 • prof. dr hab. Ryszard Budzik
 • dr hab. Andrzej Szymonik, prof. PO
 • dr inż. Ewa Kowalska - Napora
 • mgr Ewa Ciepaj
 • mgr inż. Anna Korczak

Tematyka badań naukowych:

 • Identyfikacja determinant warunkujących możliwość skutecznego zastosowania Inteligentnych Systemów Zarządzania (ISZ) w polskich miejskich systemach transportowych oraz potencjalnych narzędzi skutecznego zarządzania przepływem osób i towarów w miastach
 • Analiza wpływu ISZ na postawy, preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców polskich miast w kierunku decyzji racjonalnych ze społecznego i ekologicznego punktu widzenia oraz na postrzeganie przez mieszkańców miejskiej komunikacji zbiorowej w polskich miastach
 • Analiza możliwości przeniesienia dobrych praktyk i wzorców miast europejskich na grunt polskich miast w zakresie wykorzystania ISZ w zarządzaniu przepływem ludności i towarów na obszarach zurbanizowanych, w tym poparcia lub dezaprobaty mieszkańców polskich miast dla wybranych instrumentów ISZ stosowanych w miejskich systemach transportowych.

10. Katedra Fizyki

Kierownik Katedry – lider zespołu dr Czesław Górecki

Współpracownicy:

 • prof. dr hab. Zbigniew Czapla
 • dr Marek Kostrzewa
 • dr Andrzej Kozdraś
 • dr Dorota Strózik-Kotlorz
 • dr Sylwester Wacke
 • dr Aleksandra Żurawska
 • dr Barbara Klimesz
 • dr Adam Ingram
 • dr Franciszek Gajda
 • dr Zbigniew Michno

Tematyka badań naukowych:

 • Pomiar optycznych widm absorpcyjnych i odbiciowych materiałów w fazie skondensowanej
 • Badania stanów defektowych metodami anihilacji pozytonów
 • Badania kinetyki przemian fazowych i stabilności termicznej materiałów w fazie skondensowanej

11. Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

Kierownik Katedry – lider zespołu dr inż. Anida Stanik-Besler

Współpracownicy:

 • prof. dr hab. Oleksandr Hachkevych
 • prof. dr hab. Heorhiy Shynkarenko
 • prof. dr hab. Krzysztof Stempak (II etat)
 • dr hab. Zofia Kostrzycka, prof. PO
 • dr Volodymyr Flyud, prof. PO
 • dr Bohdan Bozhenko
 • dr Anna Chwastyk
 • dr Andrzej Kotlorz
 • dr Anna Koziarska
 • dr Andrzej Metelski
 • dr Józef Szymczak
 • dr Katarzyna Wojteczek - Laszczak
 • dr Małgorzata Letachowicz
 • dr Zyta Szylicka
 • dr inż. Hanna Ścięgosz
 • dr Mariusz Kubus

Tematyka badań naukowych:

 • Modelowanie komputerowe w zagadnieniach ochrony środowiska
 • Modelowanie odwrotnych zagadnień przepływu ciepła
 • Zastosowanie matematyki finansowej w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu

12. Katedra Inżynierii Biosystemów

Kierownik Katedry – lider zespołu dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Współpracownicy:

 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
 • prof. dr hab. inż. Petr Doležal
 • prof. dr hab. inż. Krystian Ledwoń
 • dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO
 • dr inż. Jolanta Królczyk
 • dr inż. Dominika Matuszek
 • dr inż. Łukasz Biłos

Tematyka badań naukowych:

 • Badania i modelowanie procesów mieszania materiałów ziarnistych
 • Badanie procesów oraz badanie i eksploatacja maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego i inżynierii środowiska
 • Badania procesów dla ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa